Nawigacja

Moja strona

Poniższe programy/animacje pomagają przygotować się/powtórzyć dany materiał.

Aby z nich skorzystać należy pobrać program GeoGebra Klasyczna (wersja GeoGebry 5.03850) ze strony https://www.geogebra.org/download

 

Działania na liczbach/ułamkach:

 1. Dzielniki liczb: Dzielniki_liczb.ggb

 2. Działania na potęgach: Dzialania_na_potegach.ggb

 3. Liczby naturalne na osi liczbowej (wyznaczanie punktów na osi): Liczby_naturalne_na_osi_liczbowej.ggb
 4. Porównywanie liczb naturalnych (sprawdzanie, czy dana liczba jest większa >, mniejsza <, czy równa = innej liczbie): Porownywanie_liczb_naturalnych.ggb

 5. Ułamki właściwe (pokazane na okręgu): Wizualizacja_ulamkow_wlasciwych.ggb

 6. Zaokrąglanie liczb naturalnych (do pełnych dziesiątek, setek, tysięcy, dziesiątek tysięcy): Zaokraglanie_liczb_naturalnych.ggb

 7. Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych (do części dziesiętnych, setnych, tysięcznych, ...): Zaokraglanie_ulamkow_dziesietnych.ggb

 8. Jaka to część doby - ułamki zwykłe: Jaka_to_czesc_doby_-_ulamki_zwykle.ggb

 9. Zamiana liczby mieszanej na ułamek zwykły: Zamiana_liczby_mieszanej_na_ulamek_zwykly.ggb

 10. Procenty i obniżki: Obnizki_procentowe.ggb

 

Geometria:

 1. Obliczanie odległości między punktami na osi liczbowej: Odleglosc_miedzy_pkt.ggb

 2. Obliczanie długości boku kwadratu na podstawie obwodu: Bok_kwadratu.ggb

 3. Obliczanie czwartego kąta w czworokącie: Obliczanie_czwartego_kata_czworokata.ggb

 4. Obliczanie kątów w trójkącie równoramiennym: Obliczanie_katow_w_trojkacie_rownoramiennym.ggb

 5. Obliczanie miar kątów przyległych: Obliczanie_miar_katow_przyleglych.ggb

 6. Obliczanie pola i obwodu w trójkącie: Obliczanie_pola_i_obwodu_trojkata.ggb

 7. Powstawanie wielokątów foremnych: Wielokaty_foremne.ggb

 8. Obliczanie sumy długości krawędzi prostopadłościanu, pola oraz objętości: Krawedzie_prostopadloscianu.ggb

 9. Wygląd przekrojów sześcianu: Przekroje_szescianu.ggb

 10. Punkty w układzie współrzędnych: Polozenie_pkt.ggb

 11. Animacja Twierdzenia Pitagorasa: Tw_Pitagorasa_-_animacja.ggb

 12. Animacja - jak powstał wzór na pole trójkąta: Pole_trojkata.ggb

 13. Układanie tangramów: Tangramy.ggb

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
  02-762 Warszawa
  ul. Barcelońska 8
  e-mail: sp307wawa@wp.pl
 • 22 842 42 61
  22 842 18 98

Galeria zdjęć