Nawigacja

Moja strona

Informatyka

NAUCZANIE ZDALNE NA LEKCJACH INFORMATYKI:

1. WordArty - grafika słów (zdjęcia po prawej stronie)

Zapraszamy do obejrzenia prac uczniów klasy 7b i 7c tworzone w ramach zajęć z informatyki podczas nauczania zdalnego.

Zadaniem uczniów było stworzenie dowolnej grafiki słów związanej z czymś pozytywnym.

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  z INFORMATYKI:

Poniżej przedstawiam Przedmiotowy System Oceniania z Zajęć Komputerowych/Informatyki:

Ogolne_wymagania_i_zasady_oceniania_z_Zajec_Komputerowych.doc

 

SIECIAKI.PL

Zachęcam do zarejestrowania się na stronie sieciaki.pl. Jest to projekt edukacyjny prowadzony od lutego 2005 r. przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), w ramach programu „Dziecko w Sieci”. Projekt Sieciaki.pl jest elementem programu „Safer Internet”. Głównym partnerem projektu jest Fundacja Orange.

Projekt Sieciaki.pl ma na celu przede wszystkim:

 • edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa w internecie,
 • promocję bezpiecznych zastosowań sieci,
 • certyfikowanie oraz promocję bezpiecznych stron i serwisów internetowych.

 

KONKURSY (2019/2020):

1. Konkurs Informatyczny LOGIA

W szkole odbędzie się Przedmiotowy Konkurs Informatyczny LOGIA dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych - jest to konkurs pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Konkurs obejmuje i poszerza treści podstawy programowej przedmiotu informatyka w szkole podstawowej.

Każdy etap konkursu polega na samodzielnym rozwiązywaniu testu dotyczącego treści zawartych w podstawie programowej przedmiotu informatyka w szkole podstawowej i zadań algorytmicznych z zakresu grafiki, definiowania funkcji, przetwarzania napisów oraz przetwarzania list jednopoziomowych i wielopoziomowych w wybranym przez uczestnika języku programowania (Logo lub Python).

Etap I szkolny odbywać się będzie od 16.10 do 6.112019r.

Zainteresowanych programowaniem zapraszam na stronę konkursu logia.oeiizk.waw.pl/#!/
gdzie znajdują się informacje ogólne (program merytoryczny, literatura) oraz materiały archiwalne.

Informacje znajdują się również na gazetce przy sali komputerowej.

Etap II odbywać się będzie 14.01.2020r. - do tego etapu zakwalifikowała się uczennica Julia Sz. z klasy VIIIc.

2. Dzień Bezpiecznego Internetu:

Włączając się w obchody „Dnia Bezpiecznego Internetu” organizujemy szkolne konkursy informatyczne dla uczniów klas IV-VIII:

- Konkurs na komiks przedstawiający zasady bezpiecznego Internetu.

- Konkurs na plakat promujący szanowanie innych w Internecie.

- Konkurs na animację w programie Scratch przedstawiającą minimum jedną z zasad bezpiecznego Internetu.

Regulaminy poszczególnych konkursów udostępnione są na stronie Szkoły w zakładce „Konkursy” oraz na gazetce przy pracowni komputerowej.

KRYTERIA OCENY PRAC:

Członkowie Jury Konkursowego, oceniając prace, będą brać pod uwagę:
- Wartość merytoryczną pracy.
- Sposób zaprezentowania tematu (trafność przekazu).
- Oryginalność pomysłów, koncepcji i technik wykorzystanych w pracy.
- Stronę artystyczną pracy.
- Techniczną jakość pracy.

Nagrodzone prace będą opublikowane na gazetce szkolnej.

Termin wykonania prac konkursowych: z uwagi na dużą absencję uczniów oraz ferie zimowe, termin oddawania prac zostaje wydłużony do 28.02.

Prace otrzymane po terminie nie będą oceniane.

Wyniki konkursu będą ogłoszone w pierwszej połowie marca.

KONKURSY (2018/2019):

 1. Konkurs Informatyczny LOGIA

  W szkole odbędzie się Przedmiotowy Konkurs Informatyczny LOGIA dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych - jest to konkurs pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

  Konkurs obejmuje i poszerza treści podstawy programowej przedmiotu informatyka w szkole podstawowej.

  Każdy etap konkursu polega na samodzielnym rozwiązywaniu testu dotyczącego treści zawartych w podstawie programowej przedmiotu informatyka w szkole podstawowej i zadań algorytmicznych z zakresu grafiki, definiowania funkcji, przetwarzania napisów oraz przetwarzania list jednopoziomowych i wielopoziomowych w wybranym przez uczestnika języku programowania (Logo lub Python).

  Etap szkolny odbywać się będzie od 16.10 do 6.11.

  Zainteresowanych programowaniem zapraszam na stronę konkursu logia.oeiizk.waw.pl/#!/
  gdzie znajdują się informacje ogólne (program merytoryczny, literatura) oraz materiały archiwalne.

  Informacje znajdują się również na gazetce przy sali komputerowej.
   

 2. Warszawski Konkurs Informatyczny "Bezpieczni w sieci"

  II Warszawski Konkurs Informatyczny „Bezpieczni w sieci” 2018/2019

  Regulamin konkursu:

  1. Organizatorzy:
  Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie.

  2. Uczestnicy:
  Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas IV – VIII miasta st. Warszawy. W konkursie startuje 5-cio osobowa drużyna wytypowana przez szkolnego koordynatora konkursu.

  3. Typowanie uczniów przez koordynatora: zgłoszenia uczniów do konkursu należy dokonać osobiście u p. Barbary Szczeszki lub poprzez dziennik elektroniczny do 18 stycznia.
  Dnia 21 stycznia o godz. 11:40 odbędzie się etap kwalifikacyjny – wytypowanie 5-cio osobowej drużyny.
  Uczniowie będą rozwiązywać quiz składający się z pytań z zakresu bezpiecznego korzystania z sieci Internet.

  4. Cele konkursu:
  Wdrażanie młodych internautów do rozsądnego i odpowiedzialnego korzystania z sieci Internet. Promowania idei Dnia Bezpiecznego Internetu oraz Dnia Ochrony Danych Osobowych.

  5. Zasady przeprowadzenia konkursu:
  Konkurs składa się z jednego etapu. Przeprowadzony będzie on-line na platformie quizizz.com. Zawodnicy rozwiązują quiz w macierzystej szkole. Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest szkolny koordynator.
  Uczestnicy rozwiązują quiz składający się z 20 pytań z zakresu bezpiecznego korzystania z sieci Internet. System przydziela punkty automatycznie, pod uwagę brana jest poprawność odpowiedzi i czas, po którym została udzielona. Maksymalny czas na udzielenie odpowiedzi na jedno pytanie to 30 sekund. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona analizy zdobytych punktów przez poszczególnych uczestników, sumuje punkty pięciu członków drużyny i wyłoni zwycięskie szkoły.
  Konkurs odbędzie się 14 lutego 2019r.

  6. Nagrody:
  Zwycięskie drużyny otrzymają dyplomy i nagrody dla szkoły.
  Wyniki zostaną ogłoszone do 22 marca 2019.
  Rozdanie nagród odbędzie się 9 maja 2019r. w Szkole Podstawowej nr 114.
   

 3. Szkolny Konkurs Informatyczny

  Szkolny Konkurs Informatyczny dla klas IV – VIII
  Tworzymy komiks z okazji „Dnia Bezpiecznego Internetu”

  Tematyka pracy:
  Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, który w tym roku przypada w dniu 5 lutego zapraszamy uczniów do stworzenia komiksu na jeden z tematów: „Internetowy savoir-vivre” lub „Cyberprzemoc”.

  Forma pracy:
  Praca wykonana w dowolnym edytorze tekstowym, graficznym lub on-line.

  Należy:
  - samodzielnie wykonać jednostronicowy komiks na wybrany temat,
  -  przesłać go w załączniku do 28 lutego na adres bszczeszka@gmail.com (w tytule e-maila należy wpisać „Konkurs – Komiks”, a w treści e-maila: imię, nazwisko, klasę ucznia.

  Kryteria oceny:
  - prawidłowość ujęcia tematu,
  - pomysłowość i kreatywność,
  - atrakcyjność opracowania graficznego.

  Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy i ocenę celującą z informatyki za udział w konkursie.

  Uwaga:
  Wszystkie prace będą wydrukowane i powieszone na gazetce szkolnej, a najlepsze z nich zostaną przedstawione również na stronie internetowej Szkoły.
   

 4.  
 5. Konkurs „ Baśnie, podania i legendy Mazowsza w komiksie ” –  IV edycja

  IV edycja Konkursu dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego 2018/2019

  Organizatorem konkursu jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, publiczna placówka doskonalenia nauczycieli.

  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego, którzy dobrowolnie zadeklarują w nim swój udział.

  Głównym celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszego komiksu utworzonego na podstawie powszechnie znanych i opublikowanych baśni, podań i legend Mazowsza.

  Terminarz Konkursu
  1. 11 lutego 2019 r. – oficjalne ogłoszenie Konkursu
  2. 15 kwietnia 2019 r. – termin przesyłania prac konkursowych wraz z dokumentami zgłoszeniowymi (prace przynosimy do nauczycieli informatyki)
  3. 15 maja 2019 r. – ogłoszenie wyników Konkursu
  4. 28 maja 2019 r. – uroczyste wręczenie nagród

  Zadanie konkursowe:
  1. Zadanie  konkursowe  polega  na
  zaprojektowaniu i wykonaniu komiksu ilustrującego treść dowolnej  baśni,  podania  lub legendy  związanej z
  Mazowszem,  które są powszechnie dostępne
  w postaci drukowanej lub elektronicznej.
  2. Każdy Uczestnik Konkursu przygotowuje
  jedną pracę konkursową.
  3. Wykaz przydatnej literatury zawarty jest w Załączniku nr 4 na stronie konkursu.
  4. Komiksy można przygotować:
  A. w serwisie ToonDoo (www.toondo.com)
  B. w  programach  PowerPoint, Word lub  podobnych zapisanych w postaci PDF.
  5. Prace powinny być zapisane na płycie, a płyta opisana: imieniem i nazwiskiem ucznia oraz nazwą i adresem Szkoły.
  6. Prace przynosimy do nauczyciela informatyki do 05.04.2019r.

  Dla zainteresowanych dokładny regulamin dostępny jest na stronie konkursu: http://komiks.oeiizk.edu.pl/
  i na gazetce przy pracowni komputerowej.
   

 6. Dzień bezpiecznego Internetu
 7. Ogólnoświatowy Dzień Scratcha

WordArty

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
  02-762 Warszawa
  ul. Barcelońska 8
  e-mail: sp307wawa@wp.pl
 • 22 842 42 61
  22 842 18 98

Galeria zdjęć