Nawigacja

Wtorek 20.08.2019
liczba odwiedzin: 3971018

Mapa

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
  02-762 Warszawa
  ul. Barcelońska 8
  e-mail: sp307wawa@wp.pl
 • 22 842 42 61
  22 842 18 98

Witamy na naszej stronie

Wiadomości

 • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Zakończenie roku klas 1-3.

 • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Zakończenie roku klas 4-7.

 • 19.06.2019

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Zakończenie roku klas 8.

 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w środę 19 czerwca 2019 r. w następujących godzinach: 8:00 - klasy 8, 10:30 - klasy 4-7, 12:30 - klasy 1-3.

 • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Dzień Sportu.

 • Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas 1-3 na festynie przebywają pod opieką rodziców.

  Dzieci nieodebrane ze świetlicy przed godziną 16.00, ze względów bezpieczeństwa będą czekać na rodziców w swoich salach świetlicowych. do końca dyżuru świetlicy, tj. do 17.30.

  W klasach 4-8 uczniowie mogą być na festynie pod opieką rodziców, wychowawców na ustalonych z nimi zasadach (miejsce zbiórki, zasady zachowania itp.) lub za zgodą rodziców - samodzielnie.

 • Zebranie z rodzicami dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 307 informuje, że zebranie dla Rodziców dzieci, które zostały przyjęte do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 307 w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się dnia 12 czerwca 2019 r. o godzinie 18.00 w stołówce szkolnej.

 • Zebranie z rodzicami dzieci przyjętych do klas 1

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 307 informuje, że zebranie dla Rodziców dzieci, które zostały przyjęte do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 307 w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się dnia 11 czerwca 2019 r. o godzinie 18.00 w stołówce szkolnej.

 • Wznowienie zajęć lekcyjnych od 29 kwietnia 2019 r.

  W związku z zawieszeniem strajku nauczycieli, informujemy, że od poniedziałku 29 kwietnia 2019 r. wznowione zostaną zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w naszej szkole. Zapraszamy uczniów na lekcje według stałego planu.

  Jednocześnie przypominamy, że według kalendarza szkolnego dzień 2 maja jest dniem wolnym od zajęć.

 • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
  24.04.2019

  Zapraszamy uczniów klas 8 do sekretariatu po odbiór loginów i haseł do systemu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. System rekrutacji znajduje się na stronie: warszawa.edu.com.pl

 • Przerwa świąteczna od 18 do 23 kwietnia

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) wiosenna przerwa świąteczna trwa w szkołach od 18  do 23 kwietnia br. Jest to dla uczniów czas wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach dyrektor szkoły nie ma obowiązku zapewnienia opieki świetlicowej czy zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

  Oddział przedszkolny będzie zamknięty z powodu strajku nauczycieli edukacji przedszkolnej.

 • Lato w mieście - zapisy od 18 kwietnia 2019 r.
  16.04.2019

  Zapisy do Warszawskiego Programu "Lato w Mieście" 2019 rozpoczną się od 18 kwietnia 2019 r. od godz. 12:00 za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń znajdującego się na stronie:

  https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/vacatio-parents//main_inactive.action

  Szczegółowe Informacje dotyczące Warszawskiego Programu "Lato w Mieście" 2019 znajdują się na stronie Biura Edukacji:

  http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/warszawski-program-lato-w-miescie/warszawski-program-lato-w-miescie

 • Egzamin ósmoklasisty
  10.04.2019

  15, 16, 17 kwietnia 2019 r. (poniedziałek, wtorek, środa) w naszej szkole odbędą się egzaminy ósmoklasisty (z języka polskiego, matematyki i języka nowożytnego). Uczniowie proszeni są o przyjście do szkoły na 8:30. Obowiązuje strój galowy. Uczniowie piszą w salach na I i II piętrze. Informacje o przydziale sal znajdować się będą na tablicy przy pokoju nauczycielskim, a listy zdających przy salach. Na egzaminie uczeń może mieć wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w dniu egzaminu z matematyki także linijkę. Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych oraz korektora i ołówka. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora. Nie wolno także wnosić do sali i używać telefonów ani żadnych urządzeń telekomunikacyjnych np. typu smartwatch. Szkoła zapewni uczniom butelki z wodą. Szczegółowe informacje na temat przebiegu egzaminu można znaleźć w zakładce: Egzamin ósmoklasisty.

 • Informacja o pracy szkoły w najblizszych dniach
  10.04.2019

  Dyrektor Szkoły informuje, że 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. (poniedziałek, wtorek, środa) odbędą się egzaminy ósmoklasisty. W tych dniach nie będzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a opieka nad dziećmi będzie pełniona w ograniczonym zakresie.

  Od czwartku 18 kwietnia do wtorku 23 kwietnia obowiązuje przerwa świąteczna. O działaniach szkoły po przerwie świątecznej powiadomimy Państwa odrębnym komunikatem.

 • Informacja Dyrektora Szkoły
  07.04.2019

  Warszawa, dnia 07.04.2019r.

  Rodzice / Prawni Opiekunowie Uczniów Szkoły  Podstawowej nr 307

  Szanowni Państwo,

  Nawiązując do informacji z dnia 05.04.2019 r. potwierdzam, że w związku ze strajkiem nauczycieli odwołane zostają zajęcia edukacyjno-wychowawcze od dnia  08.04.2019 r.    

  Kierując się jednak dobrem dzieci i Państwa komfortem oraz mając wiedzę, że nie wszyscy pracownicy SP 307  przystępują do strajku, informuję, że w najbliższych dniach szkoła będzie pełnić funkcję opiekuńczą w ograniczonym zakresie. Nie będą wydawane posiłki.

 • Informacja dla rodziców o strajku
  05.04.2019

  RODZICE /PRAWNI OPIEKUNOWIE

  Uczniów Szkoły Podstawowej nr 307

  im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie

   

  Szanowni Państwo,

  W związku z decyzją organizacji związkowych  reprezentujących pracowników oświaty o rozpoczęciu strajku informuję, że od 8 kwietnia 2019 r. zajęcia dydaktyczno - wychowawcze zostają odwołane.

  Mając świadomość o ciążącej na dyrektorze odpowiedzialności i obowiązku zapewnienia Państwa dzieciom opieki  informuję, że aktualnie nie mam pełnej informacji o faktycznej liczbie pracowników przystępujących do protestu. W związku z tym bardzo trudno zaplanować zajęcia opiekuńcze. Biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniającą się sytuację, zwracam się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość oraz o zapewnienie dzieciom opieki we własnym zakresie.

 • 03.04.2019

  Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu list Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Do pisma załączone są wzory druków ZUS wraz z instrukcją dla rodziców do skorzystania z zasiłku na dziecko do lat 8 w związku z nieplanowanym zamknięciem szkoły. 

  pismo_z_29_03_2019.pdf

  Wzor_wniosku_zus.pdf

  Wzor_oswiadczenia.pdf

  Oświadczenie dla pracodawcy

  https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/oswiadczenie-zas-36/ZAS_36

  Wniosek Z-15A o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem:

 • Spotkanie z rodzicami klas 8

  W czwartek 4 kwietnia 2019 r. o godzinie 18.00 w stołówce szkolnej odbędzie się spotkanie rodziców klas 8 na temat egzaminu ósmoklasisty.

 • Informacja o strajku
  27.03.2019

  Szanowni Państwo, Rodzice uczniów SP 307

  Wynik referendum przeprowadzonego w naszej szkole wskazuje, że jeżeli dojdzie do ogólnopolskiego strajku nauczycieli, to placówka nasza do niego przystąpi. Strajk jest bezterminowy i ma się rozpocząć 8 kwietnia.
  W związku z powyższym zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o zapewnienie opieki dzieciom w tym czasie.
  Egzamin Ósmoklasisty odbędzie się, przeprowadzi go kadra kierownicza szkoły.

  Szczegółowe informacje podane zostaną po podjęciu ostatecznych decyzji.
  Z poważaniem
  Teresa Szewczyk - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 307

 • REKOLEKCJE 2019
  12.03.2019

  W związku z wyjściem uczniów do kościoła na rekolekcje w dniach 25, 26 i 27  marca 2019 r.  (poniedziałek, wtorek, środa) przewidziany jest następujący plan zajęć:

  Klasy 1 - 3 przychodzą do szkoły na godzinę 8:00. Rekolekcje – 9:00 – 10:00.

  Klasy 4 - 6 przychodzą do szkoły na godzinę 9:30. Rekolekcje – 10:30 – 11:30.

  Klasy 7 - 8 przychodzą do szkoły na godzinę 11:00. Rekolekcje – 12:00 – 13:00.

  Przed wyjściem do kościoła planowana jest 1 lekcja z wychowawcą lub innym wyznaczonym nauczycielem.

 • Informacje o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

   W zakładce: Rekrutacja  zamieściliśmy wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, m.in.:
  - rozporządzenie dotyczące postępowania rekrutacyjnego z ilością punktów za dodatkowe osiągnięcia,
  - prezentację MEN dotyczącą rekrutacji,
  - terminy dni otwartych w warszawskich szkołach zawodowych i ogólnokształcących,
  - ubiegłoroczny informator dotyczący szkół zawodowych,
  - wykaz konkursów punktowanych w rekrutacji,
  - cały terminarz rekrutacji /uczniowie otrzymali go również w wersji papierowej/
  - plan naboru z ilością klas dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów w poszczególnych szkołach,
  - poradnik dla rodziców, których dzieci wybierają nową szkolę.
  Mamy nadzieję, że zebrane materiały będą pomocne w trakcie dokonywania wyboru szkoły ponadpodstawowej.
   

 • 16 lutego 2019 r. w naszej szkole odbył się tap dzielnicowy XIX Konkursu Ortograficznego "Ortografia na medal". Wyniki konkursu - nazwiska laureatów - ogłoszone są w zakładce: Konkurs "ortografia na medal". Gratulujemy zwycięzcom - uczniom z  SP 46, 115, 307, 69, 260.

  Uroczyste podsumowanie etapu dzielnicowego i oficjalne ogłoszenie wyników i Mistrzów (Warszawski Mistrz Ortografii) odbędzie się 6 marca o godz.13.00 w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń , ul. Stara 4.

 • Bezpieczne ferie
  26.01.2019

  Zbliżają się ferie zimowe, czas śnieżnych przygód i zabaw. Czekają na ciebie sanki, narty, łyżwy. Wszyscy się cieszymy, bo jest to czas wolny od zajęć szkolnych, czas swobody i radości. Jednak nie możemy zapominać o naszym BEZPIECZEŃSTWIE, dlatego w ostatnim dniu przed feriami Samorząd Szkolny pod opieką pani Joanny Nowak zorganizował apel pod hasłem „Bezpieczne ferie”.

 • Bal karnawałowy dla klas 0-3

  W ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi na terenie szkoły odbyły się zabawy karnawałowe - dla klas 0-3, dla 4-6 i dyskoteka dla uczniów najstarszych klas. Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Bal karnawałowy dla klas 0-3.

 • ARCHI-PRZYGODY W 2B
  30.01.2019

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii 2b: ARCHI-PRZYGODY.

 • Zabawa karnawałowa i dyskoteka szkolna

  We wtorek 22 stycznia 2019 r. w godzinach 9.00 - 11.00 odbędzie się w naszej szkole bal karnawałowy dla uczniów klas 1-3 i grupy przedszkolnej. Obowiązują stroje karnawałowe. Lekcji dla klas 1-3 w tym dniu nie ma.

  Klasy 4 i 5 - zabawa karnawałowa na 5 i 6 lekcji. Zajęcia lekcyjne przed i po zabawie odbywają się według planu.

  Klasy 7 i 8 mają dyskotekę po lekcjach od 16:30 do 18:30.

  Szczegółowe informacje - w ogłoszeniach w Librusie.

 • Spotkanie z rodzicami przyszłych klas 1 i oddziału przedszkolnego

  Spotkanie z rodzicami dzieci sześcioletnich i siedmioletnich rozpoczynającymi naukę od września 2019 r. w oddziale przedszkolnym lub w klasie 1 odbędzie się 24 stycznia 2019 r. o godzinie 18:00 w stołówce szkolnej. Zapraszamy.

 • Przypominamy, że w czwartek 10 stycznia 2019 r. odbęda się zebrania z rodzicami klas 1-8 poświęcone wynikom klasyfikacji śródrocznej. Z powodu choroby nauczyciela odwołane jest zebranie w 8a.

 • Konkurs "Ortografia na medal"
  01.01.2019

  Mokotowskie szkoły podstawowe i gimnazja serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XIX Konkursie Ortograficznym „Ortografia na medal” 2018 -2019  pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Szczegóły w zakładce: Konkurs "Ortografia na medal".

 • Jasełka
  21.12.2018

  Bożonarodzeniowe Jasełka wystawione w ostatnim dniu nauki przez uczniów pod kierunkiem pani Anny Rybaczuk wprowadziły nas w atmosferę Świąt. Życzymy wszystkim zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnej atmosferze, pełnej życzliwości i radości z przeżywanego wspólnie czasu oraz wszelkiej pomyślności na cały nadchodzący 2019 Nowy Rok. Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Jasełka.

 • Zimowa przerwa świąteczna
  14.12.2018

  Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) zimowa przerwa świąteczna trwa w szkołach od 23 do 31 grudnia br. Jest to dla uczniów czas wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach dyrektor szkoły nie ma obowiązku zapewnienia opieki świetlicowej czy zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 307 informuje, że zgodnie z przepisami, w czasie zimowej przerwy świątecznej dyżur pełni jedynie oddział przedszkolny.

 • Próbny egzamin ósmoklasisty

  W dniach  18, 19, 20 grudnia (wtorek, środa, czwartek) na 2, 3 i 4 lekcji odbędą się próbne egzaminy ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Szczegóły w zakładce: Egzamin ósmoklasisty.

 • Komunikat w sprawie opłat za obiady styczniowe

  Uwaga! Przelewy za obiady styczniowe mogą być dokonywane dopiero po 1 stycznia 2019 r. Przelewy grudniowe nie zostaną uwzględnione na przyszły rok.

 • Rekrutacja do szkół ponapodstawowych
  09.12.2018

  Na stronie: Rekrutacja do szkół przedstawiamy informacje o naborze do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2018/2019. Wśród nich zamieściliśmy m.in. „Prezentację MEN na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych” oraz „Wykaz szkół wraz z planowanymi typami oddziałów oraz zawodami, które będą nauczane w szkole”.

 • Kalendarze na rok 2019 ze zdjęciem dziecka

  Na życzenie rodziców można zamówić w naszej szkole Kalendarz na rok 2019 ze zdjęciem dziecka. Koszt kalendarza wynosi 28 zł. Fograf będzie robił w naszej szkole zdjęcia w klasach 0 i 1 - 4 we wtorek 11 grudnia od godziny 9:00. Kalendarze będą do zakupienia jeszcze przed świętami.

  Uczniowie z klas 5-8, zainteresowani ofertą, proszeni są o indywidualny kontakt z fotografem w dniu robienia zdjęć. Informacji udziela również sekretariat szkoły.

 • Klasa 2d w Muzeum Ewolucji
  09.12.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii 2d: Klasa 2d w Muzeum Ewolucji.

 • X OGÓLNOPOLSKI  KONKURS WOKALNO – RECYTATORSKI POEZJI KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO „Ojczyzną moją jest muzyka…”
  09.12.2018

  7 grudnia 2018 w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Warszawie odbyły się przesłuchania finałowe konkursu. Naszą szkołę reprezentowało 15 uczniów z klas 3-8. Zdjęcia zostały dodane do galerii Konkurs poezji Gałczyńskiego.

 • Wycieczka klasy 3c do jednostki straży pożarnej
  09.12.2018

  Uczniowie klasy 3c zapoznali się z zawodem strażaka – w ramach poznawania różnych zawodów. Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii 3c: Wycieczka do jednostki straży pożarnej.

 • Sukses sportowy Janka

  Miło nam poinformowac, że Jan Hul, uczeń klasy 4c, w dniach 17-18 listopada 2018 r. uczestniczył w największych w Polsce zawodach z cyklu World Slalom Series (nazwa zawodow to Rzeszow Slalom Battle). Janek zajął I miejsce w konkurencji Battle Men Kadet i III miejsce w konkurencji Speed Men Kadet. Gratulujemy!

 • Zebrania z rodzicami

  Przypominamy, że w czwartek 6 grudnia w klasach 1-8 odbędą się zebrania z rodzicami, w czasie których przedstawione zostaną przewidywane oceny śródroczne.

  Zapraszamy rodziców również na wykład: "Sustancje psychoaktywne - mechanizmy uzależnień" - godzina18:00 sala nr 16.

 • Finał XVI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej „Usłysz Panie, moje słowa”

  Przesłuchania finałowe konkursu odbyły się 30 października 2018 r. w Katolickim Zespole Edukacyjnym. Komisja konkursowa doceniła twórczy występ naszych uczennic. Laureatką 3 miejsca została Klementyna Karnkowska z kl. 4e, wyróżnienie otrzymała Julia Flak z 4g a tytuł finalisty otrzymały: Helena Pilichowska z 3c, Zofia Dobrzyńska z 3a, Julia Chodukiewicz z 3b, Zofia Tarasin z 5a. Gratulujemy wszystkim wygranym. Zdjęcia zostały dodane do galerii Finał Konkursy Recytatorskiego.

 • 28.11.2018

  Program „Zima w Mieście 2019” dla uczniów warszawskich szkół realizowany będzie w terminie od 28 stycznia do 8 lutego 2019 r. w wybranych szkołach na terenie Dzielnicy Mokotów. Szczegóły w zakładce: Informacje. Uwaga! Na terenie naszej szkoły w tym roku nie będzie prowadzona akcja "Zima w mieście 2019"

  Rejestracja w systemie: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl/vintro-parents/main.action

 • Warsztaty "Poza schematem"
  17.11.2018

  Szkoła Podstawowa nr 307 została zakwalifikowana do udziału w projekcie edukacyjnym „Poza schematem”, który jest organizowany przez Warszawska Szkołę Filmową oraz Kino Elektronik.  Celem dotowanego przez Ministerstwo Kultury projektu  jest  zaciekawienie uczniów zagadnieniami związanymi ze sztuką współczesną i nowoczesną. W ramach projektu w dniu 22 października na terenie naszej szkoły zostały zorganizowane warsztaty teatralne, fotograficzne i animacji poklatkowej, w których wzięli udział uczniowie z kl. 8b oraz 8c. Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Warsztaty "Poza schematem".

 • Akademia 11 listopada
  12.11.2018

  W piątek uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w dwóch turach uroczystej akademii, zorganizowanej dla uczczenia Stulecia Niepodległosci. Część artystyczną przygotowali uczniowie z klasy 5b pod kierunkiem p. Nowak. Zdjęcia zostały dodane do galerii Akademia 11 listopada.

 • Spotkania z rodzicami

  Przypominamy,  że w czwartek 8 listopada, odbywają się spotkania z rodzicami klas 1-8. Z powodu choroby nauczyciela odwołane jest spotkanie w 3a i 5a.

 • 12 listopada - dniem wolnym
  08.11.2018

  W związku z decyzją władz państwowych w sprawie ustalenia 12 listopada 2018r. dniem wolnym informujemy, że w tym dniu szkoła jest zamknięta, a zajęcia popołudniowe na basenie przy Szkole Podstawowej nr 307 zostają odwołane.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
  02-762 Warszawa
  ul. Barcelońska 8
  e-mail: sp307wawa@wp.pl
 • 22 842 42 61
  22 842 18 98

Galeria zdjęć