Nawigacja

 • Zakończenie roku klas 1-3

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Zakończenie roku klas 1-3.

 • Zakończenie roku klas 4-7

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Zakończenie roku klas 4-7.

 • Zakończenie roku klas 8

  19.06.2019

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Zakończenie roku klas 8.

 • Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w środę 19 czerwca 2019 r. w następujących godzinach: 8:00 - klasy 8, 10:30 - klasy 4-7, 12:30 - klasy 1-3.

 • Dzień Sportu

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Dzień Sportu.

 • Opieka nad dziećmi w czasie festynu 31 maja 2019

  Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas 1-3 na festynie przebywają pod opieką rodziców.

  Dzieci nieodebrane ze świetlicy przed godziną 16.00, ze względów bezpieczeństwa będą  czekać na rodziców w swoich salach świetlicowych. do końca dyżuru świetlicy, tj. do 17.30.

  W klasach 4-8 uczniowie mogą być na festynie pod opieką rodziców, wychowawców na ustalonych z nimi zasadach (miejsce zbiórki, zasady zachowania itp.) lub za zgodą rodziców - samodzielnie.

 • Konkurs "Ze Strażą Miejską bezpieczniej"

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Konkurs "Ze Strażą Miejską bezpieczniej".

 • Zebranie z rodzicami dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego

  Zebranie z rodzicami dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 307 informuje, że zebranie dla  Rodziców dzieci, które zostały przyjęte do oddziału przedszkolnego w  Szkole Podstawowej nr 307 w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się dnia 12 czerwca 2019 r. o godzinie 18.00 w stołówce szkolnej.

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • Zebranie z rodzicami dzieci przyjętych do klas 1

  Zebranie z rodzicami dzieci przyjętych do klas 1

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 307 informuje, że zebranie dla  Rodziców dzieci, które zostały przyjęte do klas pierwszych w  Szkole Podstawowej nr 307 w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się dnia 11 czerwca 2019 r. o godzinie 18.00 w stołówce szkolnej.

 • Wznowienie zajęć lekcyjnych od 29 kwietnia 2019 r.

  Wznowienie zajęć lekcyjnych od 29 kwietnia 2019 r.

  W związku z zawieszeniem strajku nauczycieli, informujemy, że od poniedziałku 29 kwietnia 2019 r. wznowione zostaną zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w naszej szkole. Zapraszamy uczniów na lekcje według stałego planu.

  Jednocześnie przypominamy, że według kalendarza szkolnego dzień 2 maja jest dniem wolnym od zajęć.

 • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
  24.04.2019

  Zapraszamy uczniów klas 8 do sekretariatu po odbiór loginów i haseł do systemu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. System rekrutacji znajduje się na stronie: warszawa.edu.com.pl

 • Przerwa świąteczna od 18 do 23 kwietnia

  Przerwa świąteczna od 18 do 23 kwietnia

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) wiosenna przerwa świąteczna trwa w szkołach od 18  do 23 kwietnia br. Jest to dla uczniów czas wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach dyrektor szkoły nie ma obowiązku zapewnienia opieki świetlicowej czy zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

  Oddział przedszkolny będzie zamknięty z powodu strajku nauczycieli edukacji przedszkolnej.

 • Lato w mieście - zapisy od 18 kwietnia 2019 r.

  Lato w mieście - zapisy od 18 kwietnia 2019 r.
  16.04.2019

  Zapisy do Warszawskiego Programu "Lato w Mieście" 2019 rozpoczną się od 18 kwietnia 2019 r. od godz. 12:00 za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń znajdującego się na stronie:

  https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/vacatio-parents//main_inactive.action

  Szczegółowe Informacje dotyczące Warszawskiego Programu "Lato w Mieście" 2019 znajdują się na stronie Biura Edukacji:

  http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/warszawski-program-lato-w-miescie/warszawski-program-lato-w-miescie

 • Egzamin ósmoklasisty

  Egzamin ósmoklasisty
  10.04.2019

  15, 16, 17 kwietnia 2019 r. (poniedziałek, wtorek, środa) w naszej szkole odbędą się egzaminy ósmoklasisty (z języka polskiego, matematyki i języka nowożytnego). Uczniowie proszeni są o przyjście do szkoły na 8:30. Obowiązuje strój galowy. Uczniowie piszą w salach na I i II piętrze. Informacje o przydziale sal znajdować się będą na tablicy przy pokoju nauczycielskim, a listy zdających przy salach. Na egzaminie uczeń może mieć wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w dniu egzaminu z matematyki także linijkę. Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych oraz korektora i ołówka. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora. Nie wolno także wnosić do sali i używać telefonów ani żadnych urządzeń telekomunikacyjnych np. typu smartwatch. Szkoła zapewni uczniom butelki z wodą. Szczegółowe informacje na temat przebiegu egzaminu można znaleźć w zakładce: Egzamin ósmoklasisty.

 • Informacja o pracy szkoły w najblizszych dniach

  Informacja o pracy szkoły w najblizszych dniach
  10.04.2019

  Dyrektor Szkoły informuje, że 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. (poniedziałek, wtorek, środa) odbędą się egzaminy ósmoklasisty. W tych dniach nie będzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a opieka nad dziećmi będzie pełniona w ograniczonym zakresie.

  Od czwartku 18 kwietnia do wtorku 23 kwietnia obowiązuje przerwa świąteczna. O działaniach szkoły po przerwie świątecznej powiadomimy Państwa odrębnym komunikatem.

 • Informacja Dyrektora Szkoły

  Informacja Dyrektora Szkoły
  07.04.2019

  Warszawa, dnia 07.04.2019r.

  Rodzice / Prawni Opiekunowie Uczniów Szkoły  Podstawowej nr 307

  Szanowni Państwo,

  Nawiązując do informacji z dnia 05.04.2019 r. potwierdzam, że w związku ze strajkiem nauczycieli odwołane zostają zajęcia edukacyjno-wychowawcze od dnia  08.04.2019 r.             

  Kierując się jednak dobrem dzieci i Państwa komfortem oraz mając wiedzę, że nie wszyscy pracownicy SP 307  przystępują do strajku, informuję, że w najbliższych dniach szkoła będzie pełnić funkcję opiekuńczą w ograniczonym zakresie. Nie będą wydawane posiłki.

  Szczegółowe informacje  dotyczące  strajku w placówkach oświatowych na terenie Warszawy znajdą Państwo na stronie Biura Edukacji.

  Z poważaniem

  Teresa Szewczyk - Dyrektor Szkoły

 • Informacja dla rodziców o strajku

  Informacja dla rodziców o strajku
  05.04.2019

  RODZICE /PRAWNI OPIEKUNOWIE

  Uczniów Szkoły Podstawowej nr 307

  im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie

   

  Szanowni Państwo,

  W związku z decyzją organizacji związkowych  reprezentujących pracowników oświaty o rozpoczęciu strajku informuję, że od 8 kwietnia 2019 r. zajęcia dydaktyczno - wychowawcze zostają odwołane.

  Mając świadomość o ciążącej na dyrektorze odpowiedzialności i obowiązku zapewnienia Państwa dzieciom opieki  informuję, że aktualnie nie mam pełnej informacji o faktycznej liczbie pracowników przystępujących do protestu. W związku z tym bardzo trudno zaplanować zajęcia opiekuńcze. Biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniającą się sytuację, zwracam się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość oraz o zapewnienie dzieciom opieki we własnym zakresie.

              Wszystkie informacje  dotyczące funkcjonowania szkoły w okresie strajku będę przekazywała Państwu na bieżąco.

  Z poważaniem

  Teresa Szewczyk  - dyrektor szkoły

 • Pismo Prezydenta m.st.Warszawy do rodziców

  03.04.2019

  Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu list Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Do pisma załączone są wzory druków ZUS wraz z instrukcją dla rodziców do skorzystania z zasiłku na dziecko do lat 8 w związku z nieplanowanym zamknięciem szkoły. 

  pismo_z_29_03_2019.pdf

  Wzor_wniosku_zus.pdf

  Wzor_oswiadczenia.pdf

  Oświadczenie dla pracodawcy

  https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/oswiadczenie-zas-36/ZAS_36

  Wniosek Z-15A o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem:

  https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15

   

 • Spotkanie z rodzicami klas 8

  Spotkanie z rodzicami klas 8

  W czwartek 4 kwietnia 2019 r. o godzinie 18.00 w stołówce szkolnej odbędzie się spotkanie rodziców klas 8 na temat egzaminu ósmoklasisty.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
  02-762 Warszawa
  ul. Barcelońska 8
  e-mail: sp307wawa@wp.pl
 • 22 842 42 61
  22 842 18 98

Galeria zdjęć