Nawigacja

Wyniki sprawdzianu 2002-2016 Podstawa programowa Egzaminy ósmoklasisty Podręczniki 2019/2020 Podręczniki 2020/2021

Nauczanie

Wyniki sprawdzianu 2002-2016

 

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego w latach 2002-2016

 

Porównanie ze sobą wyników sprawdzianu z poszczególnych lat możliwe jest dzięki 9-stopniowej skali staninowej, którą co roku przedstawia  Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Porównanie wyników w kolejnych latach pozwala także na śledzenie trendów osiągnięć.

Wyniki osiągnięte przez naszych uczniów są znacznie wyższe od średniej kraju, Warszawy i Mokotowa.

 

Rok

Wynik

Stanin

Opis

2002

33,85

8

Bardzo wysoki

2003

29,17

6

Wyżej średniej

2004

29,53

8

Bardzo wysoki

2005

33,97

9

Najwyższy

2006

30,46

8

Bardzo wysoki

2007

32,30

9

Najwyższy

2008

31,31

9

Najwyższy

2009

28,99

9

Najwyższy

2010

29,41

8

Bardzo wysoki

2011

28,35

7

Wysoki

2012

27,83

8

Bardzo wysoki

2013

30,15

8

Bardzo wysoki

2014

31,48

9

Najwyższy

Nowa edycja

I część

j. polski, matematyka

II część

j. angielski

I część

 

II część

 

I część

II część

2015

79,8

92,3

8

9

Bardzo wysoki

Najwyższy

2016

74,3

87,8

8

8

Bardzo wysoki

Bardzo wysoki

 
Tabela przedstawiająca wyniki naszej szkoły według skali staninowej w latach 2002-2016, w latach przeprowadzania sprawdzianu dla szóstoklasistów przez OKE, pozwala stwierdzić, że wyniki utrzymują się w bardzo wysokich i najwyższych staninach.
 

Skala staninowa (od ang. standard nine), zwana także standardową dziewiątką służy do porównywania wyników wszystkich uczniów piszących egzamin w danym roku. Pozwala ona na porównanie wyniku pojedynczego ucznia w szkole z wynikami wszystkich uczniów w całej Polsce oraz określenie, jaki procent uczniów uzyskał wynik gorszy, lepszy lub porównywalny z jego wynikiem. Wyniki uczniów są normalizowane corocznie - choć przedziały procentowe dla staninów są stałe, to przedziały punktowe w poszczególnych latach różnią się, tak jak różnią się wyniki uczniów w danym roczniku.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
    02-762 Warszawa
    ul. Barcelońska 8
    e-mail: sp307wawa@wp.pl
  • 22 842 42 61
    22 842 18 98

Galeria zdjęć