Nawigacja

Co nas wyróżnia? Historia szkoły Tradycje Hymn szkoły Patron Samorząd Uczniowski Rada Szkoły Rada Rodziców Biblioteka szkolna Uczeń Roku Sportowiec Roku Media o nas Trzystasiódemka Superklasa

O szkole

Samorząd Uczniowski

   Samorząd Uczniowski 2018/2019

 

We wrześniu 2017 r. odbyły się wybory do Rady Samorządu  Uczniowskiego. W wyniku głosowania w Radzie Samorządu znaleźli się:

 • Zuzanna Mazurek – przewodnicząca
 • Karolina Pajor – z-ca przewodniczącej
 • Karolina Litewska – sekretarz
 • Magdalena Kalbarczyk – sekretarz

 

Samorząd Uczniowski jest obecny w życiu codziennym uczniów i szkoły. Włącza się w działalność o charakterze charytatywnym, organizuje imprezy szkolne. Opiekę nad SU sprawuje pani Joanna Nowak, sekcją techniczną kieruje pan Krzysztof Ilczyszyn, a sekcją dekoratorską - pani Monika Trzop.

 

W naszej szkole w klasach 1-3 działa również Mały Samorząd - Sobieradzik. Opiekunem Małego Samorządu jest pani Anna Mazur, wychowawczymi klasy 3a.

 

 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 307 W WARSZAWIE

 

 

 Regulamin zawiera rozdziały:

 

I        Postanowienia ogólne.    

II       Organy Samorządu Uczniowskiego. 

III      Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

IV      Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego.

 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.   Samorząd Uczniowski działa w oparciu o art.55 Ustawy o Systemie oświaty z dnia 07.09.1991r.

2.   Samorząd Uczniowski tworzą z mocy prawa wszyscy uczniowie szkoły.

3.   Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

4.   Celem działania Samorządu jest:

a) uczenie się demokratycznych form współżycia;

b) kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;

c) uczenie się odpowiedzialności i tolerancji.

 

 

II. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

1.   Organami Samorządu są:

a) Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego.

b) Rada Samorządu Uczniowskiego.

c) Sekcje Samorządu Uczniowskiego.

2.   Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z 3 osób:

a) Przewodniczący

b) Zastępca Przewodniczącego

c) Sekretarz

3.   Kadencja organów Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok.

4.   Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

a) reprezentuje Samorząd wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej,

b) kieruje pracą Rady Samorządu Uczniowskiego,

c) koordynuje pracę poszczególnych sekcji,

d) organizuje współpracę Samorządu z samorządami klasowymi.

5.   Rada Samorządu Uczniowskiego:

a) opracowuje program prac Samorządu Uczniowskiego,

b) wspomaga Przewodniczącego we wszystkich działaniach wynikających z jego funkcji,

c) prowadzi dokumentację Samorządu Uczniowskiego,

d) współpracuje z przewodniczącymi klas.

 

 

III. ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

1.   Opiekun czuwa nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego.

2.   Pośredniczy między uczniami a nauczycielami.

3.   Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską.

 

 


Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
  02-762 Warszawa
  ul. Barcelońska 8
  e-mail: sp307wawa@wp.pl
 • 22 842 42 61
  22 842 18 98

Galeria zdjęć