Nawigacja

Wychowanie fizyczne

Zasady oceniania

Zasady oceniania na lekcjach wychowania fizycznego

 

Na ocenę celującą:

1.          Ćwiczyć na każdej lekcji - dopuszczeniem do udziału w lekcji jest posiadanie stroju do ćwiczeń (koszulka, spodenki, obuwie sportowe, dres w okresie jesienno-zimowym) i przebieranie się na lekcje;

2.         Usprawiedliwiać nieobecności na pierwszej lekcji wf po powrocie do szkoły;

3.         Przestrzegać zawsze zasad „fair play”, a także:

- szanować kolegów i nauczyciela;

- dbać o rzeczy swoje, kolegów i sprzęt szkolny;

- nie przeklinać;

4.         Podejmować wszystkie zadania ruchowe bez dodatkowego zachęcania;

5.         Przystępować do wszystkich testów sprawnościowych, bez względu na uzyskiwane wyniki;

6.         Prowadzić rozgrzewkę (2 x w semestrze);

7.         Sędziować fragmenty gry;

8.         Organizować fragmenty zajęć;

9.         Poprawiać własną sprawność fizyczną poprzez systematyczne uczestniczenie:

- w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych;

- lub trenowanie w klubie sportowym;

10.      Reprezentować szkołę w zawodach międzyszkolnych i pozaszkolnych.

 

Na ocenę bardzo dobrą:

1.       Aktywnie ćwiczyć na 80% lekcji wf (nie dotyczy zwolnień lekarskich):

- dopuszczeniem do udziału w lekcji jest posiadanie stroju do ćwiczeń (jw.) i przebieranie się na lekcje;

- 2x w semestrze mogę zapomnieć stroju do ćwiczeń;

2.      Usprawiedliwiać nieobecności na pierwszej lekcji wf po powrocie do szkoły;

3.         Przestrzegać zawsze zasad „fair play”, a także:

- szanować kolegów i nauczyciela;

- dbać o rzeczy swoje, kolegów i sprzęt szkolny;

- nie przeklinać;

4.         Podejmować wszystkie zadania ruchowe bez dodatkowego zachęcania;

5.         Przystępować do wszystkich testów sprawnościowych, bez względu na uzyskiwane wyniki;

6.         Prowadzić rozgrzewkę (2x w semestrze);

7.         Sędziować fragmenty gry;

8.         Organizować fragmenty zajęć;

9.         Poprawiać własną sprawność fizyczną poprzez uczestnictwo w zajęciach rekreacyjnych i indywidualnych poza szkołą.

 

Na ocenę dobrą:

1.          Aktywnie ćwiczyć na 70% lekcji wf (nie dotyczy zwolnień lekarskich):

- dopuszczeniem do udziału w lekcji jest posiadanie stroju do ćwiczeń(j.w.) i przebieranie się na lekcję;

     - 3x w semestrze dopuszczalny jest brak stroju.

2.         Usprawiedliwiać nieobecności na pierwszej lekcji wf po powrocie do szkoły;

3.         Starać się stosować zasad „fair play”, a także:

- szanować kolegów i nauczyciela;

- dbać o rzeczy swoje, kolegów i sprzęt szkolny;

- nie przeklinać;

4.         Podejmować próby wykonania wszystkich zadań ruchowych;

5.         Przystępować do minimum 75% testów bez względu na wyniki;

6.         Sędziować fragmenty gry z pomocą nauczyciela;

7.         Organizować fragmenty zajęć z pomocą nauczyciela.

 

Na ocenę dostateczną:

1.          Starać się ćwiczyć na każdej lekcji - dopuszczeniem do udziału w lekcji jest posiadanie stroju do ćwiczeń(j.w.) i przebieranie się na lekcję;

     - 6x w semestrze dopuszczalny brak stroju;

2.         Usprawiedliwiać nieobecności na pierwszej lekcji wf po powrocie do szkoły;

3.         Podejmować próby wykonania zadań ruchowych;

4.         Przystępować do minimum 70% testów bez względu na wyniki.

 

Na ocenę dopuszczającą:

1.           Uczestniczyć aktywnie w 50% lekcji wf w semestrze;

2.         Przystąpić do 25% testów sprawnościowych.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
    02-762 Warszawa
    ul. Barcelońska 8
    e-mail: sp307wawa@wp.pl
  • 22 842 42 61
    22 842 18 98

Galeria zdjęć