Nawigacja

 • Ważne bieżące informacje

  27.05.2020

  Na stronie szkoły w zakładce: Informacje - Szkoła w okresie COVID-19 zamieszczone są procedury dotyczące organizacji konsultacji dla klas 8 i 4-7, zwrotu książek do biblioteki oraz wytyczne MEN, CKE i GIS w sprawie organizacji egzaminu ósmoklasisty. Prosimy o zapoznanie się z materiałem.

 • Listy dzieci przyjętych do klasy 1

  22.05.2020

  Publikujemy listy dzieci przyjętych do klasy 1 w roku szkolnym 2020/2021.

  Lista_dzieci_przyjetych_-_klasa_1_strona_1_z_2.pdf

  Lista_dzieci_przyjetych_-_klasa_1_strona_2_z_2.pdf

 • Zajęcia rewalidacyjne

  21.05.2020

  Od 25 maja 2020 r. na terenie szkoły będą odbywać się zajęcia rewalidacyjne dla uczniów, których rodzice zadeklarowali chęć udziału dziecka w takich zajęciach. Szczegóły w zakładce: Informacje - Szkoła w okresie COVID-19.

 • Konsultacje dla klas 8

  21.05.2020

  Od 25 maja 2020 r. na terenie szkoły odbywać się będą konsultacje dla tych uczniów klas 8, których rodzice zgłosili potrzebę udziału dziecka w takich zajęciach. Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami i harmonogramem spotkań - zakladka: Informacje - Szkoła w czasie COVID-19.

  Informujemy jednocześnie, że przygotowania do egzaminu dla calej klasy będą odbywać się na zajęciach prowadzonych online i offline.

 • Opieka świetlicy dla klas 1-3

  21.05.2020

  Od dnia 25 maja 2020 r. uczniowie z klas 1-3 mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych organizowanych w świetlicy w Szkole Podstawowej nr 307 w Warszawie.

  Świetlica szkolna będzie funkcjonować w godz. 7.00-17.30.

  Prosimy zapoznać się z obowiązującymi procedurami. Szczegóły w zakładce: Informacje - Szkoła w okresie COVID-19.

 • Informacje o opiece nad dziećmi

  15.05.2020

  Informujemy, że zgodnie z wytycznymi rządu i organu prowadzącego, od 18 maja 2020 r. w naszej szkole funkcjonować będzie jedynie opieka dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Szczegóły w zakładce: Informacje.

  Opieka dla dzieci z klas 1-3, zgodnie z poleceniem MEN, planowana jest dopiero od 25 maja 2020 r. Szczegółowe informacje przekazane zostaną wkrótce.

 • Wznowienie opieki w oddziale przedszkolnym

  14.05.2020

  Od poniedziałku 18.05.2020 r. zacznie funkcjonować w godzinach 7:00 - 17:00 oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 307 przy ul. Barcelońskiej 8. 

  Zgodnie z wytycznymi  Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. zostały sporządzone zasady, które będą obowiązywać w placówce. Rodziców prosimy o zapoznanie się z zasadami i procedurami obowiązującymi w szkole. Szczegóły w zakładce: Informacje.                                                           

  Zasady_dla_rodzicow.pdf

  Organizacja_opieki_COVID-19.pdf

  PROCEDURA_PRZYPROWADZANIA_DZIECI_DO_PLACOWKI_PODCZAS_PANDEMII.pdf

  PROCEDURA_ODBIERANIA_DZIECI_Z_PLACOWKI_PODCZAS_PANDEMII.pdf

  Pomiar_temperatury_ciala.pdf

 • Zasady wypożyczania i zwrotu książek z biblioteki szkolnej

  Drodzy Czytelnicy,

  od poniedziałku 18 maja będzie można zwrócić i wypożyczyć książki.

  ZGODNIE  Z  REKOMENDACJĄ BIBLIOTEKI NARODOWEJ (dotyczącą okresu kwarantanny dla książek) przygotowaliśmy zasady bezpieczeństwa zwrotu i wypożyczeń:

  1.   Osoby, chcące tylko dokonać zwrotu książek uprzejmie prosimy o pozostawienie ich na portierni. Zwrócone zbiory będą ściągnięte z konta Czytelnika następnego dnia.

  2.   Zwrócone książki odkładane są na 3-dniową kwarantannę, po której wracają do księgozbioru.

  3.   Warunkiem wypożyczenia książek jest ich wcześniejsze- do godz. 12.00 zamówienie online poprzez Librusa, pisząc do nauczyciela bibliotekarza- Marii Jaczun lub telefonicznie 22 842 42 61 wew. 24.

  4.   Zamówienia będą realizowane od godz. 12.00-14.00.

  5.   Książki zamówione będzie można odebrać na portierni następnego dnia w godz. 8.00-14.00.

  6.   Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi.

  Link do komunikatu Biblioteki Narodowej

   

 • Listy dzieci przyjętych do klasy 1 i oddziału przedszkolnego

  12.05.2020

  Ogłoszone zostały listy dzieci zakwalifikowanych do klasy 1 i oddziału przedszkolnego przy naszej szkole.

 • Akcja "Podziękuj pracownikom Służby Zdrowia

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Akcja "Podziękuj pracownikom Służby Zdrowia.

  Dziękujemy uczniom, którzy wzięli udział w akcji "Podziękuj wszystkim Pracownikom Służby Zdrowia".

 • Informacja

  05.05.2020

  Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 307 wraz oddziałem przedszkolnym nadal pozostają zamknięte. O terminie rozpoczęcia zajęć opiekuńczych dla przedszkolaków będziemy informować.

 • Zgłoszenie chęci skorzystania z opieki w oddziale przedszkolnym w trakcie trwania epidemii

  05.05.2020

  Szanowni Państwo,

  w związku z planowanym wznowieniem od 18 maja 2020 r. pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prosimy o wypełnienie ankiety skierowanej do rodziców, dotyczącej chęci skorzystania z opieki przedszkolnej w trakcie trwania epidemii COVID-19.

  Skan wypełnionej i podpisanej przez rodziców ankiety proszę wysłać na adres: sp307wawa@wp.pl

  lub wydrukowaną i podpisaną przez rodziców przynieść do sekretariatu szkoły w terminie do 6 maja do godziny 10:00.

  ankieta1.docx​​​​​​​

 • List Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie otwierania żłobków i przedszkoli

  04.05.2020

  Szanowni Państwo,

  w załączeniu przekazujemy list Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. skierowany do rodziców przedszkolaków w sprawie korzystania z opieki w bezpiecznych warunkach.

  Jest to ostatnia informacja na ten temat, jaką szkoła dysponuje. W przypadku otrzymania nowych wiadomości, będziemy Państwu niezwłocznie je przekazywać

  SC_MF311-1200430153500.pdf​​​​​​​

 • Przedłużenie zamknięcia szkół, terminy egzaminu 8 klas

  24.04.2020

  Informujemy, że zgodnie z decyzją rządu szkoły pozostaną zamknięte do 24 maja 2020r.

  Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony w dniach 16, 17 i 18 czerwca br. Termin dodatkowy zaplanowany został na 7, 8 i 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

 • Rekrutacja na zajęcia online z przedmiotów ścisłych - klasy 7-8

  16.04.2020

  W związku z panującą epidemią i wynikającymi z niej kłopotami w edukacji, absolwenci i studenci Politechniki Warszawskiej oraz innych uczelni wspierani przez pracowników PW postanowili pomóc uczniom, rodzicom i nauczycielom w zdalnej edukacji przedmiotów ścisłych. Zapraszają uczniów klas 7 i 8 do udziału w zajęciach online organizowanych przez studentów ponad 20 uczelni, głównie Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Obecnie trwa rekrutacja na zajęcia online w dniach 20-26 kwietnia 2020r.

  Szczegóły na stronie www.polinfo.eu

  Informacja_o_POLinfo.pdf​​​​​​​

 • Biblioteka szkolna

  Informujemy, że od 30 marca 2020 trwa scontrum zbiorów bibliotecznych ujętych w ewidencji finansowo- księgowej znajdującej się na stanie Szkoły Podstawowej nr 307 im. Jana III Sobieskiego i biblioteka jest zamknięta do odwołania.

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

  Zapraszamy na blog prowadzony przez naszą pedagog, poświęcony pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 307 w Warszawie. Mamy nadzieję, że informacje tam zamieszczane będą pomocne zarówno dla uczniów naszej szkoły, jak i rodziców.

 • Życzenia świąteczne

  10.04.2020
 • Przedłużenie zamknięcia szkół, przesunięcie terminu egzaminu

  09.04.2020

  Informujemy, że decyzją rządu szkoły i przedszkola będą zamknięte co najmniej do 26 kwietnia, a tym samym przedłużona zostaje edukacja zdalna.

  Przełożono też egzamin ósmoklasisty. O nowych terminach egzaminu ósmoklasisty uczniowie mają dowiedzieć się najpóźniej trzy tygodnie przed jego przeprowadzeniem.

 • Wiosenna przerwa świąteczna

  03.04.2020

  Uprzejmie informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W związku z tym nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z uczniami w formie kształcenia na odległość z wyjątkiem oddziału przedszkolnego.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
  02-762 Warszawa
  ul. Barcelońska 8
  e-mail: sp307wawa@wp.pl
 • 22 842 42 61
  22 842 18 98

Galeria zdjęć