Nawigacja

Miejski Program Ekologiczny 2014 Kasztanobranie 2012 Działania Sprzątanie świata Święto drzewa Dzień Ziemi 2008 Dzień Ziemi 2009 Dzień Ziemi 2010 Dzień Ziemi 2011 Dzień Ziemi 2012 Pomóżmy kasztanowcom Kasztanobranie 2009 Kasztanobranie 2010 Kasztanobranie 2011 Kasztanobranie 2012 SKLEP → WYSYPISKO Zajęcia terenowe w Wilanowie Zbieraj makulaturę - Ratuj konie Akademia 3R Projekt BEAGLE Wycieczka do Nadleśnictwa Chojnów 2013 Projekt Chlorofil 2013 Sadzenie drzew Akcje Ekokącika 2015

Ekologia

Miejski Program Ekologiczny 2014

Konkursy Miejskiego Programu Ekologicznego

„ENERGICZNIE DZIAŁAMY – ENERGIĘ OSZCZĘDZAMY”

Klasa 2c wychowawca pani Małgorzta Cieślik

Zadanie konkursowe polegało na opracowaniu programu „Dnia z Energią”, zaprezentowanie go w placówce rodzicom lub innym grupom/klasom oraz przesłanie w formie portfolio dokumentacji z tego wydarzenia na adres organizatora konkursu.

Cele konkursu

 

 • Zainteresowanie uczestników zagadnieniami związanymi z energią, jej źródłami, przemianami, wykorzystaniem i naszą przyszłością w cywilizacji uzależnionej od energii.
 • Zrozumienie potencjału oszczędzania energii oraz zaplanowanie działań na teraz i na przyszłość, szczególnie tych, które zapewnią zmniejszenie ilości energii pochłanianej przez urządzenia codziennego użytku.
 • Budowanie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za najbliższe środowisko – włączenie dzieci w działania związane z realizacją „Planu zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 r.”

 

 

Konkurs „Ekologiczna moda”

 

Uczestniczył oddział przedszkolny - wychowawca Anna Grzempczyńska i klasa Ib wychowawca Ewa Mizgier-Kozińska

Zadaniem każdego dziecka – uczestnika konkursu było zaprojektowanie i wykonanie (we współpracy z rodzicem ) jednego stroju z surowców wtórnych, sfotografowanie się w nim, wydrukowanie 2 różnych zdjęć na kartce A4.

Cele konkursu:

 

1.     Promowanie zachowań przyjaznych środowisku naturalnemu.

2.     Uświadomienie wpływu każdego człowieka na jakość środowiska.

3.     Propagowanie selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

4.     Rozwijanie aktywności twórczej.

5.     Promocja programu ekologicznego.

 

Literacki  konkurs pod hasłem „EKOLOGIA WOKÓŁ NAS” dla klas II i III

Wzięło udział 45 uczniów z kas II i III. Zadaniem każdego dziecka – uczestnika konkursu było indywidualne i samodzielne napisanie pracy literackiej na jeden z trzech tematów z hasłem „Ekologia wokół nas”.

Cele konkursu:

1.    Promowanie zachowań przyjaznych środowisku naturalnemu.

2.    Uświadomienie wpływu każdego człowieka na jakość środowiska.

3.    Rozwijanie aktywności twórczej.

4.    Popularyzacja i promocja programu ekologicznego.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
  02-762 Warszawa
  ul. Barcelońska 8
  e-mail: sp307wawa@wp.pl
 • 22 842 42 61
  22 842 18 98

Galeria zdjęć