Nawigacja

Certyfikaty Szkoły Podstawowej nr 307 Przyjaciel Dziecka Zielony Certyfikat Szkoła z klasą Promotor Recyklingu Szkoła bez przemocy Lider Zrównoważonego Rozwoju Szkoła z prawami dziecka Nagroda Złotego Pegaza Szkoła Odkrywców Talentów Certyfikat współpracy z PZG

Certyfikaty

Zielony Certyfikat

 

 

14 listopada 2006 r. odbyło się uroczyste nadanie naszej szkole Zielonego Certyfikatu, przyznanego za realizację szeregu akcji ekologicznych i przedsięwzięcia „Jem zdrowo, aby zdrowym być i świadomie w środowisku żyć”.

 

               

 

       

 

Z tej okazji razem z przedstawicielami innych szkół, którym przyznano Zielone Certyfikaty, zasadziliśmy na terenie SGGW dąb „Król Jan III Sobieski” - drzewko wyhodowane z nasion dębu „Bolesław Chrobry”.

 

      

 

„Zielony Certyfikat” to program ogólnopolski opracowany przez Zespół Fundacji Edukacji Ekologicznej. Objęty jest patronatem Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

Zielony Certyfikat I i II stopnia przyznawany jest na 2 lata szkołom i przedszkolom za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, czyli placówkom przyjaznym środowisku.

 

 

Zrównoważony rozwój to taki rozwój człowieka w harmonii z przyrodą, który nie narusza w sposób istotny i nieodwracalny zasobów środowiska. Opiera się na równoczesnym respektowaniu praw przyrody, praw ekonomii i praw rozwoju społeczeństw.

Zrównoważony rozwój to rozwój, w którym zaspokojone zostaną potrzeby obecnych pokoleń bez uszczuplania możliwości zaspokojenia potrzeb, jakie będą miały przyszłe pokolenia.

 

 

O zrównoważonym rozwoju zaczęło być głośno od czasu Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie środowiska i rozwoju, jaka odbyła się w Rio de Janeiro w 1992 r.

W Deklaracji z Rio w punkcie 1 zapisano zasadę: „Istoty ludzkie mają prawo do zdrowego i twórczego życia w harmonii z przyrodą.”

 

 

Wartości promowane przez placówki zrównoważonego rozwoju:

·    szacunek dla innych a także dla przyszłych pokoleń,

·    szacunek dla różnorodności i odmienności,

·    szacunek dla środowiska i zasobów naszej planety.

 

 

Wartości te wyrażają się:

·    solidarnością z najbiedniejszymi mieszkańcami planety,

·    solidarnością z przyszłymi pokoleniami,

·    solidarnością ze światem przyrody.

 

 

Założenia te opracowane przez ONZ współgrają z założeniami polskiej reformy oświaty, zakładające nie tylko przekazanie wiedzy, ale wyposażenie ucznia w konkretne umiejętności i ukształtowanie odpowiedzialnego obywatela naszego kraju.

 

 

Przedsięwzięcie realizowane przez nasza szkołę w ramach starań o Zielony Certyfikat: „Jem zdrowo, aby zdrowym być i świadomie w środowisku żyć” (opis znajduje się w zakładce: Przedsięwzięcia).

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
    02-762 Warszawa
    ul. Barcelońska 8
    e-mail: sp307wawa@wp.pl
  • 22 842 42 61
    22 842 18 98

Galeria zdjęć