Nawigacja

Dyrekcja Nauczyciele Dokumenty Baza szkoły Zapisy dzieci do klasy 1 Sekretariat Pedagog Psycholog Reedukator Logopeda Pielęgniarka Strój szkolny Basen Zasady korzystania z szafek w szatni Dzwonki Ewaluacja zewnętrzna Wyprawka pierwszoklasisty Wyprawka przedszkolaka Opłaty za posiłki 2019/2020 Jadłospis Opłaty Legitymacje Zajęcia Integracji Sensorycznej Karta Ucznia Pomoc finansowa 2019/2020 Obowiązek informacyjny TUS Szkoła w okresie COVID-19

Informacje

Pedagog

Pedagogiem szkolnym jest mgr Magdalena Sobiech.

Działania, które podejmuje, skierowane są do uczniów i ich rodziców. Pedagog współpracuje z nauczycielami, pracownikami szkoły i instytucjami w celu pomocy dziecku i jego rodzinie.

 

Dyżur pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2019/2020

w I semestrze

 

Poniedziałek: 8.45 – 13.45               

Wtorek: 9.45 - 14.45

Środa: 8.00 – 12.00

Czwartek: 8.45 – 13.45 

Piątek: 9.00 – 12.00

W czasie zebrań od godz. 18:00

 

 

Do zadań pedagoga należy:

koordynowanie działań wychowawczych szkoły i działań z zakresu profilaktyki,

organizacja opieki i pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

poznanie indywidualnych potrzeb uczniów,

pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych (uczniowie zdolni, uczniowie z trudnościa w nauce),

analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

indywidualne rozmowy i poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów i ich rodziców,

wyszukiwanie informacji dla uczniów i ich rodziców o instytucjach udzielających pomocy dziecku i rodzinie.

 

Kontakt

Sala: 37
Telefon: 22 8424261 w.17

Informator PPP nr 8

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8 działa Zespół Orzekający, który wydaje następujące orzeczenia:

• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

• orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

• orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,

• orzeczenie o potrzebie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,

• opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Prosimy o zapoznanie się z Informatorem:

Procedury_przyznawania_orzeczen_-_informator.docx

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
    02-762 Warszawa
    ul. Barcelońska 8
    e-mail: sp307wawa@wp.pl
  • 22 842 42 61
    22 842 18 98

Galeria zdjęć