Nawigacja

Dyrekcja Nauczyciele Dokumenty Baza szkoły Zapisy dzieci do klasy 1 Sekretariat Pedagog Psycholog Reedukator Logopeda Pielęgniarka Strój szkolny Basen Zasady korzystania z szafek w szatni Dzwonki Ewaluacja zewnętrzna Wyprawka pierwszoklasisty Wyprawka przedszkolaka Opłaty za posiłki 2019/2020 Jadłospis Opłaty Legitymacje Zajęcia Integracji Sensorycznej Karta Ucznia Pomoc finansowa 2019/2020 Obowiązek informacyjny TUS Szkoła w okresie COVID-19

Informacje

Karta Ucznia

 

Informujemy, że wszyscy, którzy zapomnieli złożyć w terminie wniosek o Spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską - Karta Ucznia, mogą to zrobić najpóźniej do dnia 06.06.2017 r. Po tym terminie wnioski zostaną przekazane przez szkołę do ZTM, a kolejna partia wniosków będzie mogła być złożona dopiero we wrześniu.

 

List_Hanny_Gronkiewicz-Waltz___Prezydent_m.st._Warszawy_do_rodzicow_uczniow_szkol_podstawowych_i.pdf

Otrzymaliśmy od Zarządu Transportu Miejskiego instrukcję i wniosek o wydanie Spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej. Od 01.09.2017 będzie ona dokumentem uprawniającym uczniów do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.

Nasza szkoła została zobowiązana do przekazania aktualnej listy uczniów wraz z prawidłowo wypełnionymi wnioskami do Zarządu Transportu Miejskiego do dnia 19.04.2017 r.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem Karty Ucznia dla swojego dziecka, prosimy o złożenie w szkole do dnia 19.04.2017 do godziny 9.00 wniosku o jej wydanie.

Wnioski można otrzymać w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego p. 37

 

Zasady wydawania Karty Ucznia:

W związku z planowanym przez władze Warszawy od dnia 1 września 2017 r. rozszerzeniem katalogu osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów o dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów, uprzejmie informujemy:

1. Karty Ucznia - są to nowe spersonalizowane Warszawskie Karty Miejskie o specjalnym nadruku ważne wraz z wgranym uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów.

2. Karty są wyrabiane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.

3. Karty Ucznia będą wydawane przez Szkoły. Rodzice indywidualnie nie będą musieli zgłaszać się do POP ZTM.

Rodzice proszeni są o wypełnienie wniosku, do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5x4,5 cm (zdjęcia powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem). Zdjęcia zostaną zwrócone. Wypełnione wnioski zostaną zebrane prze Szkołę i przekazane do ZTM.

5. Jeśli dziecko korzysta ze zniżek wynikających z Karty Warszawiaka, rodzic lub opiekun prawny powinien na wniosku napisać odręcznie adnotację "e-hologram". Wówczas posiadane uprawnienie do zniżek wynikających z programu zostanie przekodowane na nową kartę.

6. W związku z tym, że uprawnienia wydawane są na czas nauki, nie dłużej jednak niż na 4 lata, prosimy o wskazanie, do której klasy dziecko aktualnie uczęszcza.

Termin składania wniosków w szkole upływa 11.04.2017.

karta_ucznia.pdf

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
    02-762 Warszawa
    ul. Barcelońska 8
    e-mail: sp307wawa@wp.pl
  • 22 842 42 61
    22 842 18 98

Galeria zdjęć