Nawigacja

Dyrekcja Nauczyciele Dokumenty Baza szkoły Zapisy dzieci do klasy 1 Sekretariat Pedagog Psycholog Reedukator Logopeda Pielęgniarka Pracownicy szkoły Strój szkolny Basen Zasady korzystania z szafek w szatni Dzwonki Ewaluacja zewnętrzna Wyprawka pierwszoklasisty Wyprawka przedszkolaka Opłaty za posiłki 2018/2019 Opłaty Legitymacje Ubezpieczenie Sala Integracji Sensorycznej Karta Ucznia Pomoc finansowa 2018/2019 Obowiązek informacyjny TUS Przetarg na CO Zima w mieście 2019

Informacje

Sala Integracji Sensorycznej

Zajęcia Integracji Sensorycznej w Szkole Podstawowej nr 307

INTEGRACJA_SENSORYCZNA_SZKOLA_307_STR.pdf

Film prezentujący zajęcia w sali integracji sensorycznej

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA – REKRUTACJA NA ZAJĘCIA OD WRZEŚNIA 2018 w SP 307Zapraszamy do składania wniosków na zajęcia metodą integracji sensorycznej w SP nr 307 od września 2018 roku. Zgłoszenia przyjmuje terapeuta integracji sensorycznej Katarzyna Golec codziennie od 8.00 do ok. 17.00/18.00 w sali integracji sensorycznej (poziom -1, sala nr 3, obok szatni).

Aby przystąpić do kwalifikacji należy złożyć następujące dokumenty:
1. Aktualną ocenę procesów integracji sensorycznej zwaną inaczej diagnozą SI (nie starszą niż sprzed 1,5 roku)
2. Wniosek o przyjęcie na zajęcia dostępny na stronie szkoły (zakładka: informacje – sala integracji sensorycznej)
3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile dziecko takie posiada.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 czerwca 2018 r. O wynikach kwalifikacji zostaną Państwo poinformowani w odpowiednim czasie drogą telefoniczną.

 

 

 

Sala integracji sensorycznej znajduje się na poziomie -1 pod numerem 3, obok szatni .

 

Godziny pracy terapeuty SI:

Poniedziałek: 8.00 - 18.00

Wtorek: 8.00 - 15.00

Środa: 9.00 - 18.00

Czwartek: 8.00 - 17.00

Piątek: 8.00 - 13.00

 

Zasady uczestnictwa w zajęciach SI w SP nr 307 w Warszawie

 1. Zajęcia terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu  i trwają 50 min.
 2. Na zajęciach obowiązuje strój sportowy pozwalający na swobodny ruch w czasie terapii. Dzieci ćwiczą na boso lub w skarpetach antypoślizgowych. Dziewczynki powinny mieć związane włosy.
 3. Rodzic/opiekun punktualnie przyprowadza dziecko i punktualnie odbiera je po zajęciach. Spóźnienie się na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie.
 4. Rodzic/opiekun jest zobowiązany powiadomić terapeutę o nieobecności dziecka na zajęciach.
 5. Trzy kolejne nieusprawiedliwione nieobecności dziecka oznaczają zakończenie terapii.
 6. Powtarzająca się absencja dziecka na zajęciach, nawet usprawiedliwiona (50 % zajęć w trakcie 2 miesięcy), skutecznie zakłócająca realizację planu terapeutycznego, może być powodem skreślenia dziecka z listy uczestniczących w zajęciach SI.
 7. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do przekazania terapeucie wszelkich informacji dotyczących sytuacji zdrowotnej dziecka oraz do nie zatajania przed terapeutą jakichkolwiek informacji mogących mieć wpływ na decyzję, co do możliwości przeprowadzenia z dzieckiem zajęć.
 8. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się współpracować z terapeutą, realizować programy domowe, wykonywać zalecane przez terapeutę badania dodatkowe dziecka.
 9. Okres prowadzenia terapii wynosi maksymalnie od 6 miesięcy do 2 lat. O zakończeniu zajęć terapeutycznych decyduje terapeuta.
 10. Przestrzeganie w/w zasad jest warunkiem uczestniczenia dziecka w zajęciach.

 

Wnioski od rodziców o przyjęcie dziecka na w/w zajęcia przyjmowane były w dniach 27.03-07.04 2017 r.

ZASADY_NABORU_DZIECI_NA_ZAJECIA_TERAPII_INTEGRACJI_SENSORYCZNEJ.pdf

Zasady_uczestnictwa_w_zajeciach_SI_w_SP_nr_307_w_Warszawie.pdf

Wniosek_o_zajecia_SI(1).doc

 

CWICZENIA_-_UKLAD_PRZEDSIONKOWY.pdf

CWICZENIA_-_RUCHY_GALEK_OCZNYCH.pdf

CWICZENIA_ROWNOWAZNE.pdf

CWICZENIA_-_UKLAD_DOTYKOWY.pdf

CWICZENIA_WZMACNIAJaCE.pdf

CWICZENIA_-_UKLAD_PROPRIOCEPTYWNY.pdf

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
  02-762 Warszawa
  ul. Barcelońska 8
  e-mail: sp307wawa@wp.pl
 • 22 842 42 61
  22 842 18 98

Galeria zdjęć