Nawigacja

Dyrekcja Nauczyciele Dokumenty Baza szkoły Zapisy dzieci do klasy 1 Sekretariat Pedagog Psycholog Reedukator Logopeda Pielęgniarka Strój szkolny Basen Zasady korzystania z szafek w szatni Dzwonki Ewaluacja zewnętrzna Wyprawka pierwszoklasisty Wyprawka przedszkolaka Opłaty za posiłki 2019/2020 Jadłospis Opłaty Legitymacje Zajęcia Integracji Sensorycznej Karta Ucznia Pomoc finansowa 2019/2020 Obowiązek informacyjny TUS Szkoła w okresie COVID-19

Informacje

Ewaluacja zewnętrzna

Ewaluacja zewnętrzna

 

Badanie zostało zrealizowane w dniach 05-05-2014 - 14-05-2014 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji. Badaniem objęto 107 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 194 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 30 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także 6 obserwacji lekcji, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły lub placówki.

 

Badanie ewaluacyjne przeprowadzono w następujących obszarach:

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się   - poziom spełnienia: B

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej - poziom spełnienia: B

Respektowane są normy społeczne - poziom spełnienia: B

Poziom B oznacza wysoki poziom spełnienia wymagania przez szkołę.

 

Wnioski z ewaluacji:

1. Organizacja i przebieg procesów edukacyjnych sprzyja uczeniu się uczniów i wdrażaniu ich do odpowiedzialności za własny rozwój, choć uczniowie nie zawsze mają możliwość pracy w grupach, parach oraz wykonywania zadań wymyślonych przez siebie i innych uczniów.

2. Uczniowie znają oczekiwania nauczycieli, lubią się uczyć, mogą liczyć na ich pomoc, a stosowane nowatorskie rozwiązania, służą rozwojowi uczniów.

3. Podejmowane działania w zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, w tym obowiązujące procedury dotyczące opieki nad dziećmi korzystającymi z dodatkowych zajęć sportowych sprawiają, że uczniowie czują się bezpiecznie, mimo przypadków niewłaściwych zachowań.

4. Rodzice mają poczucie wpływu na sferę wychowawczą szkoły; podkreślają dobrą komunikację między rodzicami i pracownikami szkoły, ich otwartość na realizację zgłaszanych inicjatyw.

5. Diagnozowanie osiągnięć uczniów i podejmowanie działań zgodnie z ich potrzebami pozwala na utrzymywanie wysokich wyników sprawdzianu po klasie szóstej (stanin 8 ) i wpływa na odnoszenie sukcesów indywidualnych w postaci wyników nauczania i osiągnięć w konkursach.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
    02-762 Warszawa
    ul. Barcelońska 8
    e-mail: sp307wawa@wp.pl
  • 22 842 42 61
    22 842 18 98

Galeria zdjęć