Nawigacja

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2020 r. Zapisy do klasy 1 szkoły podstawowej na rok 2020/2021 Zapisy do oddziału przedszkolnego

Rekrutacja

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2020 r.

Ścieżka kształcenia

Prezentacja KO w Warszawie na temat zasad rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Wykaz szkół ponadpodstawowych 2020/2021

Wykaz szkół wraz z planowanymi typami oddziałów oraz zawodami, które będą nauczane w szkole:

 

Rozporzadzenie MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Rektutacja w skrócie

Dni otwarte w szkołach zawodowych

Technika i szkoły branżowe - informator

Wykaz konkursów

Wykaz konkursów przeprowadzonych w latach 2............................, w których osiągnięcia mogą być wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum i za które przysługują punkty w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

 

Plan naboru do szkół ponadpodstawowych na rok 2020/2021

Dni otwarte w warszawskich szkołach ponadpodstawowych w 2020 r.

Harmonogram działań UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia

Jak mądrze wybierać i wspierać? - poradnik dla uczniów i rodziców

Doradcy zawodowi zapraszają na konsultacje

Warszawskie Dni Otwarte Doradztwa Zawodowego

Wykaz konkursów i zawodów uwzględnianych na świadectwie

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum:

 

Informator o warszawskich technikach i szkołach branżowych

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
    02-762 Warszawa
    ul. Barcelońska 8
    e-mail: sp307wawa@wp.pl
  • 22 842 42 61
    22 842 18 98

Galeria zdjęć