Nawigacja

Informacje o konkursach Wyniki konkursów 2019/2020 2018/2019 2018/2019 2017/2018 2016/2017 Tekstowa podstrona

Konkursy

Informacje o konkursach

Dzień Bezpiecznego Internetu DBI 11 II 2020r.

Włączając się w obchody „Dnia Bezpiecznego Internetu” organizujemy szkolne konkursy informatyczne dla uczniów klas IV-VIII:

- Konkurs na komiks przedstawiający zasady bezpiecznego Internetu.
- Konkurs na plakat promujący szanowanie innych w Internecie.
- Konkurs na animację w programie Scratch przedstawiającą minimum jedną z zasad bezpiecznego Internetu.

Regulaminy poszczególnych konkursów udostępnione są poniżej.

KRYTERIA OCENY PRAC

Członkowie Jury Konkursowego, oceniając prace, będą brać pod uwagę:
- Wartość merytoryczną pracy.
- Sposób zaprezentowania tematu (trafność przekazu).
- Oryginalność pomysłów, koncepcji i technik wykorzystanych w pracy.
- Stronę artystyczną pracy.
- Techniczną jakość pracy.

Regulamin konkursu na komiks
przedstawiający zasady bezpiecznego Internetu.

§ 1

Cele konkursu:
- Popularyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa w Internecie.

- Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych u uczniów.
- Rozwijanie twórczego myślenia uczniów i stosowania wiedzy w praktycznym działaniu.
- Przygotowanie uczniów do bezpiecznego korzystania z komputera i sieci Internet.

§ 2

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej Nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie.

§ 3

1. Zadanie uczestników polega na samodzielnym wykonaniu komiksu przedstawiającego minimum jedną z zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.
2. Komiks należy wykonać w formacie A3 lub A4 w dowolnym programie (np. edytor tekstowy, edytor graficzny, edytor komiksów on-line).
3. Komiks należy wydrukować i przynieść do swojego nauczyciela informatyki.
4. Na odwrocie powinien być podpis autora pracy.

 

Regulamin konkursu na plakat
promujący szanowanie innych w Internecie.

§ 1

Cele konkursu:
- Popularyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa w Internecie.

- Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych u uczniów.
- Rozwijanie twórczego myślenia uczniów i stosowania wiedzy w praktycznym działaniu.
- Przygotowanie uczniów do bezpiecznego korzystania z komputera i sieci Internet.

§ 2

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej Nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie.

§ 3

1. Zadanie uczestników polega na samodzielnym wykonaniu plakatu promującego pozytywne zachowania wobec innych, w szczególności szanowanie innych w Internecie.
2. Plakat należy wykonać w formacie A4 w dowolnym programie (np. edytor tekstowy, edytor graficzny, edytor plakatów on-line).
3. Plakat należy wydrukować i przynieść do swojego nauczyciela informatyki.
4. Na odwrocie powinien być podpis autora pracy.

 

Regulamin konkursu na animację w programie Scratch
przedstawiającą jedną z zasad bezpiecznego Internetu.

§ 1

Cele konkursu:
- Popularyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa w Internecie.

- Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych u uczniów.
- Rozwijanie twórczego myślenia uczniów i stosowania wiedzy w praktycznym działaniu.
- Przygotowanie uczniów do bezpiecznego korzystania z komputera i sieci Internet.

§ 2

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej Nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie.

§ 3

1. Zadanie uczestników polega na samodzielnym wykonaniu animacji w programie Scratch przedstawiającej minimum jedną z zasad bezpiecznego Internetu.
2. Animację należy zapisać i udostępnić oraz podać nazwę nauczycielowi informatyki.

 

Termin oddawania prac konkursowych: 28.02.2020r.

Prace otrzymane po terminie nie będą oceniane.

Wyniki konkursu będą ogłoszone w pierwszej połowie marca.

Zwycięzcy zostaną nagrodzeni ocenami celującymi z informatyki.


Opiekunowie konkursu: B. Szczeszka, B. Dmoch
 

Konkurs plastyczny na kartkę świąteczną

Nasza szkoła, jak co roku uczestniczy w konkursie plastycznym pt. „Pola Nadziei” – kartka świąteczna dla chorego „Ubogi Jezus w Betlejem nadzieją dla ubogich”. Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy osób chorych i niepełnosprawnych, szczególnie ich rówieśników. Organizatorem konkursu jest Hospicjum Domowe, ul. Tykocińska 27/35, 03 - 545 Warszawa.

Zapraszamy uczniów kl. 1 – 7 do udziału w „Konkursie plastycznym na kartkę świąteczną”. Etap szkolny konkursu trawa od 08.11.2019r. do 05.12.2019r. Dnia 05.12.2019r. Komisja szkolna wyłoni najlepsze prace, które będą reprezentować szkołę w drugim etapie konkursu w Hospicjum Domowym w Warszawie.

 

ZASADY KONKURSU

 1. Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie jedną kartkę najpóźniej do 05.12.2019r.(kartki przekazujemy katechetom)
 2. Pracę konkursową należy wykonać na kartce bloku technicznego dowolną techniką (pastele, farby, wyszywanki, decoupage, kredki, wyklejanki)
 3. Każda praca wymaga opisania na odwrocie wg wzoru: imię i nazwisko ucznia, adres szkoły, klasa, imię i nazwisko katechety prowadzącego zajęcia.
 4. Każda Placówka może zgłosić maksymalnie 10 kartek.
 5. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w terminie między 11.12-15.12 2019r.
 6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane między 16.12-20.12 2019r. na stronie internetowej Organizatora.
 7. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.hospicjum-domowe.waw.ploraz  www.facebook.com/OsrodekHospicjumDomowe/oraz w siedzibie Organizatora.

 

Opiekun konkursu: Julita Nagel

Archidiecezjalny Konkurs Biblijno-Plastyczny im. kard. Augusta Hlonda dla szkół podstawowych

Zapraszamy uczniów kl. „0” – 3 do udziału w Konkursie Biblijno-Plastycznym. Tematem konkursu jest Ewangelia według świętego Marka.

 

Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu:

 

Etap wstępny – Prowadzenie zajęć na temat Ewangelii według świętego Marka.  Tworzenie prac plastycznych ilustrujących wybrany fragment „Ewangelii wg św. Marka”.

I - Etap szkolny - Przekazanie prac konkursowych katechetom najpóźniej do 10 grudnia 2019r.

II - Etap centralny – Prace konkursowe zostaną przesłane na adres Komisji rejonowej najpóźniej do 10 stycznia 2020r.

 

Pracę konkursową należy wykonać na kartce bloku technicznego dowolną techniką (pastele, decoupage, kredki, wyklejanki) na formacie A3. Praca plastyczna ma ilustrować wybrany fragment „Ewangelii według świętego Marka”. Prace w innym formacie nie zostaną uwzględnione w konkursie. Każda praca wymaga opisania na odwrocie wg wzoru: imię i nazwisko ucznia, adres szkoły, klasa, imię i nazwisko katechety prowadzącego zajęcia z klasą, a także ilustrowany w pracy fragment „Ewangelii wg św. Marka”.

 

W konkursie mogą brać udział uczniowie kl. „0”- 3. Najlepsze prace uczestników  będą oceniane przez Szkolną Komisję Konkursową, która dokona wyboru 5 najlepszych prac i przekaże je wraz z protokołem na adres organizatora. Następnie prace zostaną ocenione przez jury powołane przez Centralną Komisję Konkursową. Ogłoszenie wyników nastąpi 9 maja 2020 r. około godz. 12.30. podczas zakończenia etapu centralnego Konkursu Biblijnego w Auli Jana Pawła II UKSW.

 

Opiekun konkursu: Julita Nagel

Archidiecezjalny Konkurs Biblijny im. kard. Augusta Hlonda dla szkół podstawowych (klasy IV-VI i klasy VII-VIII)

Zapraszamy uczniów z kl. 4 – 8 do udziału w Konkursie Biblijnym. Tematem konkursu jest Ewangelia według świętego Marka.

Konkurs Biblijny przebiega trzystopniowo: (etap wstępny, etap I, II)

Przebieg eliminacji:

Etap wstępny – uczestnictwo w konkursie należy zgłosić katechetom najpóźniej do 20 grudnia 2019r. Zakres materiału obowiązującego w etapie wstępnym konkursu: Ewangelia wg św. Marka 1,1 – 5,43 (Biblia Tysiąclecia wydanie V)

I Etap szkolny – test sprawdzający wiedzę uczestników odbędzie się 31 stycznia 2020r. (piątek) o godz. 13.00 (Ewangelia wg św. Marka 1,1 – 5,43 z przypisami (Biblia Tysiąclecia wydanie V)

II Etap centralny - odbędzie się 9 maja 2020r. (sobota) o godz. 10.00 w Auli Jana Pawła II UKSW. Jest on zarazem finałem centralnego etapu Konkursu Biblijnego. Uczestnicy rozwiązują arkusz zadań przygotowany przez przewodniczącego Centralnej Komisji Konkursowej w czasie 60 minut. Zakres wiadomości i umiejętności ocenianych w konkursie II etapu to Ewangelia wg św. Marka 1,1 – 16,20 (całość Księgi) z przypisami i Słownikiem (Biblia Tysiąclecia wydanie V) 

Nagrody

Najlepsi uczniowie II etapu centralnego otrzymają dyplomy i nagrody.

20 najlepszych uczniów otrzymuje tytuł laureata. Nagrody będą wręczane podczas uroczystego zakończenia konkursu.

 

Zakres materiału obowiązujący w Konkursie Biblijnym – Ewangelia wg św. Marka

Uczniowie szkół podstawowych – klasy IV – VI

Etap wstępny:

Ewangelia wg św. Marka 1,1 – 5,43 (Biblia Tysiąclecia wydanie V)

I. Etap szkolny:

Ewangelia wg św. Marka 1,1 – 5,43 z przypisami (Biblia Tysiąclecia wydanie V) 

II. Etap centralny - finał:

Ewangelia wg św. Marka 1,1 – 16,20 (całość Księgi) z przypisami (Biblia Tysiąclecia wydanie V)  

Uczniowie szkół podstawowych - klasy VII – VIII

Etap wstępny:

Ewangelia wg św. Marka 1,1 – 7,23 (Biblia Tysiąclecia wydanie V)

I Etap szkolny:

Ewangelia wg św. Marka 1,1 – 7,23 z przypisami (Biblia Tysiąclecia wydanie V)

II Etap centralny - finał:

Ewangelia wg św. Marka 1,1 – 16,20 (całość Księgi) z przypisami i Słownikiem (Biblia Tysiąclecia wydanie V) 

 

Opiekun konkursu: Julita Nagel

 

Kuratoryjne konkursy przedmiotowe

Etapy szkolne przedmiotowych konkursów kuratoryjnych odbywać się będą na 2 lekcji w następujących terminach:

język hiszpański – 10.10 (czwartek)

polonistyczny – 17.10 (czwartek)

chemiczny – 18.10 (piątek)

język angielski – 23.10 (środa)

historyczny – 24.10 (czwartek)

biologiczny – 25.10 (piątek)

matematyczny – 28.10 (poniedziałek)

wiedza o społeczeństwie – 29.10 (wtorek)

język rosyjski – 30.10 (środa)

geograficzny – 31.10 (czwartek)

fizyczny – 4.11 (poniedziałek)

Zgłoszenia do udziału w konkursach przyjmują nauczyciele przedmiotów.

Załącznik_2_Zgoda_rodzicow_opiekunow.pdf

 

Zapraszamy do udziału w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych

Zapraszamy uczniów z klas 4-8 do udziału w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

Konkursy te adresowane są do uczniów wykazujących szczególne zainteresowanie wybranym przedmiotem nauczania, prezentujących rozległą wiedzę, wykorzystujących umiejętność twórczego myślenia do rozwiązywania trudnych zadań problemowych.

Planujemy przeprowadzenie konkursu polonistycznego, chemicznego, historycznego, biologicznego, matematycznego, fizycznego, geograficznego, z wiedzy o społeczeństwie, z języka hiszpańskiego, angielskiego i rosyjskiego. Szczegóły - harmonogram, regulamin oraz programy merytoryczne poszczególnych konkursów na stronie MSCDN.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
  02-762 Warszawa
  ul. Barcelońska 8
  e-mail: sp307wawa@wp.pl
 • 22 842 42 61
  22 842 18 98

Galeria zdjęć