Nawigacja

Aktualności Wyniki konkursów 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Konkursy

Aktualności

Szkolny konkurs fotograficzny "Stegny - moje miejsce magiczne"

Zapraszamy uczniów z klas 3-7 do udziału w szkolnym konkursie fotograficznym, który będzie przeprowadzony w 2 kategoriach wiekowych: klasy 3-5 i klasy 6-7. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie Stegien (w tym okolic szkoły) poprzez fotografię.

Zasady ogólne

1. Przystąpienie do konkursu następuje przez nadesłanie zdjęć. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:

- posiada pełne prawa autorskie do zgłoszonej pracy,

- nie kopiuje fotografii stworzonych przez inne osoby

2. Prace fotograficzne powinny być wykonane samodzielnie przez uczniów  i przesłane cyfrowo na adres e-mail: sp307.konkursy@wp.pl

Uczestnicy konkursu dostarczają fotografię w formie cyfrowej w formacie JPG. nie większym niż 4 MB. Każdy uczestnik może przesłać do 3 prac.

W e-mailu powinny być podane: tytuł pracy, informacje o autorze zdjęcia (imię i nazwisko, klasa) oraz o miejscu przedstawionym na fotografii.

3. Termin nadsyłania prac: 6 kwietnia - 18 maja 2018 r.

Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

Komisja będzie najwyżej oceniała prace prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi obserwacjami.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie szkoły do końca maja 2018 r. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 14 czerwca 2018 r.

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie szkoły: sp307wawa.edupage.org

oraz po wydrukowaniu – zamieszczone na terenie szkoły na tablicach ściennych.

Postanowienia końcowe

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika i jego rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko, klasa) zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły: sp307wawa.edupage.org.

W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych organizator zastrzega sobie prawo do ich nieodpłatnej publikacji na stronie szkoły: sp307wawa.edupage.org w materiałach związanych z konkursem oraz w materiałach związanych z promocją Szkoły Podstawowej nr 307 w Warszawie.

W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu nadesłanych przez niego zdjęć. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w materiałach reklamowych i publikacjach biblioteki. Uczestnik udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy.

Konkurs na prezentację multimedialną

Szkolny konkurs na prezentację multimedialną „Moja Warszawa – miejsce magiczne”. Opracowanie trasy wycieczki po Warszawie.

 

 1. Celem konkursu jest
 • zainteresowanie uczniów historią Polski/Warszawy,
 • wyszukiwanie i dokumentowanie ciekawych miejsc,
 • popularyzacja ważnych miejsc w Warszawie,
 • wykorzystanie i rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów oraz ich umiejętności praktycznych związanych z nowoczesną technologią multimedialną z poszanowaniem praw autorskich.
 1. Tematyka konkursu:

„Moja Warszawa -  miejsce magiczne”.

 1. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas IV-VII SP nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez ucznia pracy spełniającej kryteria określone w regulaminie konkursu w terminie do 05.05.2018 r.
 3. Prace należy składać do p. Barbary Szczeszki na podpisanej płycie, napędzie PenDrive (wykorzystane obiekty w prezentacji tj. muzyka, dźwięk, obrazy, grafiki, animacje, filmy, itp., bez których prezentacja nie może działać prawidłowo na innych komputerach, powinny być zapisane w katalogu o nazwie „trasa”) lub wysłanie linka prezentacji online na adres e-mailowy sp307.konkursy@wp.pl
 4. Praca powinna spełniać następujące kryteria:
 • powinna zostać wykonana w formie prezentacji multimedialnej w programie Power Point lub dowolnym programie do tworzenia prezentacji online (15-25 slajdów).
 • powinna zawierać treści zgodne z tematem przewodnim konkursu.
 • powinna zostać wykonana przez jednego autora oraz podpisana na slajdzie tytułowym.
 • treść powinna być zilustrowana odpowiednimi zdjęciami, rysunkami itp. (w zależności od inwencji twórczej autora) – mile widziane własne zdjęcia i komentarze.
 • na końcu prezentacji powinna zostać umieszczona bibliografia.
 • ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu prezentacji będzie miało znaczący wpływ na ocenę pracy.
 • Praca będzie oceniana także pod względem:
 • poprawności merytorycznej zamieszczonych informacji,
 • poprawności językowej,
 • poprawności technicznej wykonania prezentacji.

Jako nazwę pliku należy wpisać swoje imię, nazwisko i klasę.

 1. Prace wyróżnione i wybrane przez Komisję zostaną zaprezentowane w maju podczas oraz opublikowane na stronie internetowej Szkoły.
 2. Złożenie gotowej pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
 3. Na uczestników konkursu czekają nagrody rzeczowe oraz możliwość otrzymania oceny celującej z zajęć komputerowych.

Koordynator konkursu: Barbara Szczeszka

Konkurs na komiks

Konkurs "Baśnie, podania i legendy Mazowsza w komiksie"

http://komiks.oeiizk.edu.pl/konkurs.html

 

O Konkursie

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, publiczna placówka doskonalenia nauczycieli.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego, którzy dobrowolnie zadeklarują w nim swój udział.

Głównym celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszego komiksu utworzonego na podstawie powszechnie znanych i opublikowanych baśni, podań i legend Mazowsza.

W Regulaminie Konkursu znajdują się wszystkie niezbędne informacje (http://komiks.oeiizk.edu.pl/2018/konkurs-komiks-2018-regulamin.pdf), a w zakładce Dokumenty zamieszczono potrzebne formularze.

Jest to trzecia edycja Konkursu. Poprzednie miały miejsce w 2014 i 2016 roku.

Terminarz Konkursu

28 marca 2018 r. – ogłoszenie Konkursu

20 kwietnia 2018 r. – termin przesyłania zgłoszeń

15 maja 2018 r. – termin przesyłania prac konkursowych

8 czerwca 2018 r. – ogłoszenie wyników Konkursu

12 czerwca 2018 r. – uroczyste wręczenie nagród

Dodatkowo:

W Konkursie może wziąć udział maksymalnie 5 uczniów z jednej szkoły, także decyduje kolejność zgłoszeń do opiekuna konkursu (można poprzez Librus), jednak nie później niż do 16 kwietnia.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach: klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII.

Osoby, które będą brały udział w konkursie otrzymają informacje/wskazówki, w jaki sposób tworzy się komiksy w serwisie ToonDoo.

Przykładowe fragmenty nagrodzonych prac w I edycji Konkursu: http://komiks.oeiizk.edu.pl/prace.html

 

Opiekun konkursu: Barbara Szczeszka

Wyniki konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka" - etap szkolny

I. Grupa wiekowa 0-III
1 miejsce - Julia Flak, uczennica kl. 3g
2 miejsce - Józefina  Karnkowska, uczennica kl. 3e
3 miejsce - Stanisław Floryan, uczeń kl. 1c
Wyróżnienia: Lena Drenk, uczennica kl. 3d, Helena Pilichowska, uczennica kl. 2c, Joanna Srokowska, uczennica klasy 1 d
II. Grupa wiekowa IV-VI
1 miejsce -Weronika Dziklińska, uczennica kl. 6b
2 miejsce - Grzegorz Kaca, uczeń kl. 5d
3 miejsce - Patrycja Rawska, uczennica kl. 6c
Wyróżnienia: Alicja Ciotucha, uczennica kl. 6c, Maja Zielińska, uczennica kl. 5a
III. Grupa wiekowa VII - VIII
1 miejsce - Mikołaj Litewski, uczeń kl. 7d
2 miejsce - Maja Przybylska, uczennica kl. 7b
3 miejsce - Maja Dębniak, uczennica kl. 7c
Wyróżnienie: Urszula Borowiecka, uczennica kl. 7c

Zgodnie z Regulaminem konkursu do eliminacji dzielnicowych, które odbędą
się w dniu 21.03.2018 r. w O.K. Forma ul. Żuławskiego 4/6, zostali zakwalifikowani następujący uczniowie:

1.Julia Flak, uczennica kl. 3g
2.Józefina  Karnkowska, uczennica kl. 3e
3.Weronika Dziklińska, uczennica kl. 6b
4.Grzegorz Kaca, uczeń kl. 5d
5.Mikołaj Litewski, uczeń kl. 7d
6.Maja Przybylska, uczennica kl. 7b

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom za zaangażowanie w przygotowanie do konkursu. Laureatom gratulujemy sukcesu, a uczniom zakwalifikowanym do konkursu dzielnicowego życzymy powodzenia w kolejnych eliminacjach.

II Memoriał Urszuli Marciniak – matematyczny konkurs łamigłówkowy dla klas 4-7

II Memoriał Urszuli Marciniak – matematyczny konkurs łamigłówkowy
 

Są to zawody w rozwiązywaniu łamigłówek diagramowych organizowane przez Fundację Matematyków Wrocławskich oraz Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Wydawnictwem Logi. Mają one na celu upamiętnienie i kontynuowanie dzieła Urszuli Marciniak – szerzenia i popularyzowania logicznego myślenia oraz podnoszenia poziomu kultury matematycznej wśród Polaków.

Do zawodów można się przygotować rozwiązując:

- zadania z zeszytów i stron internetowych wydawnictwa Logi: www.wydawnictwologi.pl/index.php?route=common/home,

- diagramy zadań z Mistrzostw Polski można znaleźć na stronie: sfinks.org.pl/zadania.php,

- zadania treningowe LOGI: www.wydawnictwologi.pl/pliki/memorial/

- zadania treningowe Puzzle games: www.puzzle-loop.com/

 

Zadania eliminacyjne i półfinałowe to łamigłówki diagramowe typu: piramidy (wieżowce), lampki, wielokropki, łamigłówki architekta, kakuro, sudoku (klasyczne lub zmodyfikowane).

 

ELIMINACJE SZKOLNE DLA KLAS IV-VI i VII odbędą się
8 marca o godzinie 13:40-14:25.

(Ogłoszenie listy finalistów: 16 III, a finał: 24 III w LO CLV)

 

Zgłoszenia prosimy kierować do swoich nauczycieli matematyki do dnia 5 III.

Konkursy literackie

W ramach tegorocznego festiwalu Młodzi Artyści Mokotowa - Mam to! odbędą się m.in. dwa konkursy literackie, do których zapraszamy utalentowanych humanistów z naszej szkoły.


Tematy:
1. Z ulubioną książką do roku 1918 (konkurs dla klas 4-7)
.

Wehikuł czasu przenosi Cię do roku 1918. Spotykasz kilkoro rówieśników, z którymi rozmawiasz o ulubionych lekturach. Przedstaw im ważną dla Ciebie książkę i uzasadnij swój wybór (1-4 strony maszynopisu) – prace przyjmują poloniści do wtorku 27 lutego.

 

2. List o Mokotowie „DZIECI LISTY PISZĄ DO RÓWIEŚNIKÓW Z INNYCH DZIELNIC” (konkurs dla klas 0-7)

 

Zadaniem uczestnika jest napisanie listu, który w interesujący, twórczy i oryginalny sposób (lub także zabawny) opowiada o Mokotowie w czasach, kiedy Rzeczpospolita odzyskiwała niepodległość. List może mieć dowolną formę i ma być skierowany do rówieśników. Może, ale nie musi mieć konkretnego adresata – osobę, szkołę lub instytucję. List ma stać się zachętą do odwiedzin Dzielnicy Mokotów.

Najmłodsi, którzy jeszcze nie posiadają umiejętności pisania, mogą przysłać list w formie rysunkowej. List może być napisany odręcznie lub elektronicznie

Prace przyjmują wychowawcy klas 0-3 i poloniści 4-7 do 28 lutego 2018 r.

Mokotowski Konkurs Języka Angielskiego FIRST STEP 2018

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 1-4 do wzięcia udziału w kolejnej edycji mokotowskiego konkursu z języka angielskiego FIRST STEP 2018.

Celem konkursu jest zachęcanie najmłodszych uczestników do praktycznego wykorzystania znajomości języka angielskiego oraz rozwijanie umiejętności mówienia, poszerzanie słownictwa, a także nabywanie umiejętności prezentowania swoich pomysłów i opinii w języku obcym wśród starszych uczniów.

Kategorie konkursowe:

Uczniowie klas 1-2:

- wykonanie piosenki z podkładem muzycznym solo lub w duecie

Uczniowie klas 3-4:

- wykonanie plakatu (dowolną techniką) oraz ustna prezentacja jednego z podanych tematów

Zgłoszenia do konkursu przyjmują nauczyciele j. angielskiego do 2 marca 2018r.

Etap szkolny – 13 marca 2018r. od godz. 12.

Etap międzyszkolny – 20 marca 2018r.(wtorek) w SP 69 w Warszawie

Finał konkursu – połowa kwietnia.

Regulamin konkursu z klas młodszych – występy solo lub w duecie:

 1. Uczestnicy przynoszą płytę CD lub inny nośnik z nagranym podkładem muzycznym (wersja karaoke) i wykonują dowolna piosenkę solo lub w duecie .
 2. Zgłoszenie uczestnika z klas 1-2 powinno zawierać tytuł piosenki oraz źródło.
 3. Ocenie podlegać będą:

- wymowa

- walory artystyczne

- pomysłowość – w tym wykorzystanie rekwizytów i kostiumów.

Regulamin dla uczestników z klas starszych- prezentacje indywidualne:

 1. Uczestnicy przynoszą plakat swojego autorsta wykonany dowolną techniką oraz ustnie prezentują jeden z poniższych tematów:

Temat prezentacji

Struktury gramatyczne i słownictwo

 1. My dream.

Zaprojektuj salę lekcyjną swoich marzeń

i opowiedz o niej.

 • There is / there are
 • meble i sprzęty
 • kolory i kształty
 • przyimki miejsca
 1. Popular pets in Poland

Wymień trzy najbardziej popularne zwierzątka domowe w Polsce i opowiedz o ich zaletach.

 • wygląd i cechy charakteru
 • umiejętności (can/can’t)
 • ulubione zabawy i smakołyki
 • pielęgnacja i potrzebne akcesoria
 • ciekawostki
 1. Helpful robot

Zaprojektuj robota i opowiedz, w jaki sposób

 i w czym mógłby Ci pomagać.

 • wygląd zewnętrzny
 • części  ciała i cechy  szczególne
 • kolory, kształty, materiały
 • umiejętności (can/can’t)
 • czasownik have got
 1. Crazy weather forecast

Przedstaw prognozę pogody na najbardziej zwariowany tydzień roku oraz porady, jak należy się ubrać.

 • dni tygodnia oraz pory dnia
 • słownictwo związane z pogodą
 •  i temperaturą
 • ubrania i akcesoria
 1. Healthy Food Restaurant

Przedstaw menu restauracji serwującej zdrową żywność.

 • nazwy potraw, napojów  i produktów spożywczych
 • propozycje dań dla dorosłych i dzieci
 • ceny
 1. What’s on today?

Shows for kids.

Przedstaw swoją propozycję programu telewizyjnego dla  młodszych widzów z okazji Dnia Dziecka.

 • godziny i pory dnia
 • rodzaje programów i kanałów telewizyjnych
 • autorskie tytuły i krótkie zapowiedzi wymyślonych programów

 

OCENIE PODLEGAĆ BĘDĄ:

 • płynność wypowiedzi i poprawność językowa
 • zgodność z tematem
 • użycie odpowiednich struktur i słownictwa
 • walory artystyczne i oryginalność plakatu (plakat NIE może zawierać opisu)

Konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka"

  Informujemy, że w tegorocznej edycji konkursu uczestnicy z klas 0-III powinni zaprezentować jeden utwór literacki (wiersz lub fragm. prozy), natomiast uczestnicy z klas IV-VI oraz z kl.VII dwa utwory (dwa wiersze lub jeden wiersz i jeden fragm. prozy) o tematyce dowolnej. Prosimy o wybieranie utworów o cenionej wartości literackiej.
Czas trwania recytacji uczniów z kl. 0-3 nie może przekraczać 1,5 min, a uczniów z klas IV-VII- 3 min.
Eliminacje szkolne zostaną przeprowadzone w dniach 7-9 marca.
Komisja konkursowa zakwalifikuje po 2 uczestników z każdej kategorii wiekowej do eliminacji dzielnicowych, które odbędą się w dniu 21.03.18 r.
Zgłoszenia uczestników wraz z wybranym repertuarem przyjmuje pani Monika Babakow do dnia 28.02.18 r.
Serdecznie zapraszamy utalentowanych recytatorów z naszej szkoły do udziału w konkursie.

Szkolny konkurs na najładniejszą zakładkę do książki

Konkurs na najładniejszą zakładkę do książki

1.            Cele konkursu:

 • promocja czytelnictwa,
 • zainteresowanie dzieci książką,
 • rozwijanie zdolności manualnych i plastycznych u dzieci,
 • rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci.

2.            Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego.

3.            Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu zakładki do książki w dowolnej technice plastycznej.

4.            Konkurs jest realizowany w jednym etapie i w dwóch kategoriach wiekowych:

a.            dla klasy 1-3

b.            dla klas 4-7

5.            Termin realizacji zadań konkursowych: od dnia ogłoszenia konkursu do 28 lutego 2018 roku.

6.            Harmonogram działań konkursowych:

 - ogłoszenie konkursu 5.02.2018

- termin zakończenia konkursu 28.02.2018

- termin ogłoszenia wyników 9.03.2018

Wręczenie nagród odbędzie się w bibliotece szkolnej.

7. W ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę:

 • oryginalność ujęcia tematu
 • pomysłowość
 • estetyka wykonania pracy
 • samodzielność wykonania

8. Informacje dodatkowe:

 • Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia 1 pracy.
 • Każda praca konkursowa powinna zawierać- Imię i nazwisko autora oraz klasę
 • Prace złożone po wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę przez organizatorów konkursu
 • Wszystkie praca stają się własnością organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi po zakończeniu konkursu
 • Wszystkie prace zostaną po zakończeniu konkursu wyeksponowane w bibliotece
 • Organizator ma prawo do publikacji na stronie internetowej szkoły imienia, nazwiska i klasy autorów prac

Wyniki I Edycji Międzyszkolnego Konkursu szopek bożonarodzeniowych

KOMISJA SZKOLNA ZAKWALIFIKOWAŁA DO II ETAPU PARAFIALNEGO KONKURSU SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH PRACE UCZNIÓW Z KL. 1-3 ORAZ z KL. 4-7

LISTA UCZESTNIKÓW

 1. SARA  ZAWALICH z 1b
 2. BARTOSZ BIAŁOBROWKO z 4a
 3. MAJA  BARON z 3g
 4. ZUZANNA HINCZEWSKA z 2a
 5. HELENA PILICHOWSKA z 2c
 6. FILIP RADZIKOWSKI z 4c
 7. EX AEQUO: AGATA KĘSY z 3a i MICHALINA PĘCIŁŁO z 1b

 

Gratulujemy!

                                                                       

6 stycznia 2018 w kościele parafialnym pod wezwaniem NMP Matki Miłosierdzia  przy ul. Bonifacego 9 w Warszawie zakwalifikowane szopki zostaną wystawione w nawie bocznej, gdzie Parafianie będą mogli je oglądać i przez głosowanie wybrać ich zdaniem najciekawsze projekty. Głosowanie odbędzie się poprzez oddanie głosu na daną szopkę oznaczoną numerem. Głosy będą wrzucane do odpowiednio przygotowanej skrzyneczki.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 7 stycznia 2018, w niedzielę  na mszy świętej dla dzieci o godzinie 11.30. Dla wybranych przez Parafian Twórców przewidziane są nagrody uznania, a dla wszystkich uczestników pamiątkowe dyplomy.

Opiekun konkursu: Julita Nagel

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX

XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

1. TERMIN: 27 lutego 2018 r.( wtorek)
2. KOSZT: 9zł (należy wpłacać do 10 stycznia - do swojego nauczyciela przedmiotu)
3. KATEGORIE WIEKOWE:
- KITTENS dla klas III i IV szkół podstawowych,
- BUNNIES dla klas V i VI szkół podstawowych,
- DUCKS dla klas VII szkół podstawowych i II gimnazjów.
4. Zawody mają charakter jednorazowego testu (bez żadnych eliminacji wstępnych) trwającego 75 minut, poza sprawami organizacyjnymi.
5. Uczeń rozwiązuje test w swojej szkole. Uczestnik konkursu rozwiązuje zadania samodzielnie. 
6. Każdy test składa się z pytań o trzech stopniach trudności. Zasady punktacji są następujące:
za poprawną odpowiedź na każde z pytań I części można otrzymać po 3 punkty, z II części - po 4 punkty, a z III części - po 5 punktów, za każdą błędną odpowiedź odejmuje się 25% punktów przewidzianych dla danego zadania, w przypadku braku odpowiedzi przyznaje się 0 punktów.
7. Na starcie uczeń otrzymuje w kat. Kittens - 15 punktów a w pozostałych kategoriach - 30 punktów. Maksymalna ilość puntów możliwych do zdobycia wynosi w kat. Kittens - 75, a w pozostałych kategoriach - 150.
8. Odpowiedzi udziela się na specjalnej karcie, którą należy wypełniać tylko kolorem czarnym lub granatowym, najlepiej ołówkiem o średniej twardości.
9. Wyniki zostaną ogłoszone i udostępnione na stronie internetowej tylko szkolnym opiekunom, w ciągu dwóch miesięcy od dnia przeprowadzenia konkursu. 
10. Przedziały punktowe określające wyniki bardzo dobre i dobre ustalane są z wykorzystaniem skali staninowej stosowanej oddzielnie do każdej grupy wiekowej (klasy).
11. Komitety regionalne przyznają nagrody, różnicując je stosownie do kategorii wyniku (laureat, wynik bardzo dobry, wynik dobry).
12. Testy będą obejmować tematykę z zakresu gramatyki, słownictwa, kulturoznawstwa oraz tzw. języka codziennego.


FOX 2018 - materiały przygotowawcze
Zagadnienia do opracowania w celu przygotowania się do tzw. trzech pytań gratis (czyli o podanej wcześniej tematyce):
Obszary tematyczne:
Kittens: Forest Animals
Bunnies: Forest Life
Ducks: Environment Protection
Lions: Enviroment Protection
Eagles: Environment Protection
Wykaz lektur obowiązujących w konkursie FOX 2018:

Kittens - Rumpelstitskin
Bunnies - Odyssey
Ducks - Black Beauty
Lions - The lost world
Eagles - The count of Monte Christo
Wymienione lekturki należy zamawiać bezpośrednio w wydawnictwie korzystając z formularza on-line lub składając pisemne zamówienie faksem na numer: (22) 209 25 41 lub e-mailem na adres: office@mmpp.pl albo pocztą na adres: ELT Poland Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno ul. Okulickiego 7/9. 
Książki można również nabyć w sieci księgarń: Bookland, Omnibus, Polanglo, Columbus, Integra.

Ewa Asztemborska-Urbaniak, szkolny opiekun konkursu

Kuratoryjne konkursy przedmiotowe z języka polskiego i matematyki.

W środę 15 listopada 2017 r. o godzinie 9:00 w sali 12 odbędzie się szkolny etap Konkursu Polonistycznego - kuratoryjnego konkursu przedmiotowego. Konkurs Matematyczny planowany jest na piątek 17 listopada.

Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z programem merytorycznym konkursu, regulamionem oraz dostarczeniem do nauczyciela przedmiotu zgody rodziców na uczestnictwo w konkursie. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmują nauczyciele języka polskiego i matematyki.

J.Polski_SP_2017_PROGRAM.pdf

Matematyka_SP_2017_Program.pdf

Regulamin_konkursu_SP_2017.pdf

Zalacznik_1_Harmonogram_SP_2017.pdf

Zalacznik_2_Zgoda_rodzica_2017.pdf

Szkolny konkurs piosenki angielskiej i amerykańskiej

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w szkolnym konkursie piosenki angielskiej i amerykańskiej, który odbędzie się 30 listopada 2017 roku. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-7 (klasy 1-3 oraz klasy 4-7) Szkoły Podstawowej nr 307 w Warszawie.

Celem konkursu jest zachęcanie do nauki języków obcych poprzez piosenkę, prezentację umiejętności wokalnych i językowych, utrwalanie i wzbogacanie leksyki, przygotowanie uczniów do wystąpień publicznych.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: klasy 1-3 oraz klasy 4-8. Uczniowie mogą występować pojedynczo lub w grupie do 3 osób. Prezentują dowolną piosenkę w języku angielskim. Podkładem muzycznym może być akompaniament własny lub nagranie na płycie CD. Uczeń musi rozumieć słowa piosenki.

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmują nauczyciele języka angielskiego uczący w danej klasie do dnia 22 listopada 2017 roku. -uczniowie prezentują dowolną piosenkę w języku angielskim,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Magdalena Zawadzka

Konkurs na logo Samorządu Uczniowskiego

Koledzy i Koleżanki,

Jak wiecie, nasz Samorząd Uczniowski nie ma jeszcze swojego logo i dlatego chcielibyśmy zaprosić Was do konkursu plastycznego pt. ”Pomysł na Logo Samorządu Uczniowskiego”.

Forma prezentacji pracy konkursowej:

 • Praca powinna być wykonana na kartce formatu A4.
 • W treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.

Logo powinno:

 • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
 • być łatwo identyfikowane z naszą szkołą,
 • wzbudzać pozytywne emocje.

Prace należy składać w estetycznej formie, podpisane z tyłu kartki następującymi danymi: imię i nazwisko autora pracy, klasę.

Prace należy wykonać dowolną techniką plastyczną  lub korzystając z technik komputerowych (prace wykonywane za pomocą komputera należy wydrukować).

Prace konkursowe prosimy składać do opiekuna Samorządu Uczniowskiego p. Sylwii Grzeszczuk do 30 listopada 2017 r.

Regulamin_konkursu_na_logo_SU.pdf

Konkurs plastyczny na LOGO Mistrzostw w Rozwiązywaniu Angielskich Krzyżówek i Łamigłówek 

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym na LOGO Mistrzostw w Rozwiązywaniu Angielskich Krzyżówek i Łamigłówek. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-7 (klasy 1-3 oraz klasy 4-7) Szkoły Podstawowej nr 307 w Warszawie.
Zadaniem uczestnika konkursu jest samodzielne przygotowanie projektu LOGO konkursu w rozwiązywaniu krzyżówek, łamigłówek i zadań logicznych w języku angielskim.
Technika plastyczna: dowolna płaska (ale nie może to być praca wykonana komputerowo).
Format pracy: A4.
Praca powinna być podpisana na odwrocie: imię i nazwisko uczestnika oraz klasa.
Prace oddajemy do nauczyciela j. angielskiego w terminie do 14 listopada (wtorek).
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo wykorzystania projektów logo w całości lub ich fragmentów.
Na ocenę projektu wpływ będzie miało odpowiednie nawiązanie do tytułu i tematyki Mistrzostw, pomysłowość , estetyka, oryginalność pracy, odpowiedni dobór materiałów i technik plastycznych.
Każdy uczestnik przygotowuje tylko 1 projekt.

Zapraszamy uczniów z klas 5-7 zainteresowanych historią do wzięcia udziału w XXIII Ogólnopolskim Konkursie Historycznym im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”.

I etap – szkolny odbędzie się 6 listopada 2017 r.

Zadania pisemne na I etapie – szkolnym – będzie obejmować wiadomości i umiejętności z zakresu historii Polski i historii powszechnej w latach 1887–1918 (od powstania Ligi Polskiej do odzyskania przez Polskę niepodległości). Bliższe informacje o konkursie w tym m.in. regulamin, zakres tematyczny, terminarz znajdują się na stronie www.losyzolnierza.pl

Do etapu szkolnego można uczyć się z podręcznika do historii dla klasy VI i VII i korzystać z lektur, których lista znajduje się na stronie organizatora.

Przygotowanie do konkursu na kółku historycznym w piątki o 14.45-15.30

Waldemar Królikowski

Mokotowski Konkurs Historyczny "Nasza biało-czerwona"

Nasza szkoła jak co roku bierze udział w Mokotowskim Konkursie Historycznym dla klas czwartych pt. "Nasza biało-czerwona". 
Pierwszy etap konkursu - test składający się z 13 pytań odbędzie się 24 października (na lekcji historii dla klasy 4b, 4c i 4d; oraz na lekcji muzyki dla klasy 4a). Test ma na celu wyłonienie 3-osobowej reprezentacji szkoły biorącej udział w kolejnym etapie konkursu.
W trakcie przygotowania do testu uczniowie powinni zwrócić uwagę na zagadnienia związane z kształtowaniem się państwa polskiego (stolice Polski, ważne postacie, symbole narodowe) oraz podstawowe informacje o współczesnym państwie.

Joanna Nowak, nauczyciel historii

Eliminacje Szkolne XV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej „Usłysz, Panie moje słowa…”

Wyniki  XV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej

„Usłysz, Panie moje słowa…” – I etap szkolny

W dniu 5 października 2017r. w sali nr 36 od godz. 1440  do godz. 1700 odbyły się przesłuchania uczestników  konkursu z kl. 1-3 i kl. 4-6, którzy zaprezentowali utwory poetyckie o tematyce religijnej. W etapie szkolnym konkursu wzięło udział 35 uczestników. Komisja konkursowa w składzie: Monika Babakow, Anna Rybaczuk, Julita Nagel zakwalifikowała 6 uczniów do II etapu konkursu recytatorskiego.

Kategoria wiekowa kl. 1-3

1.       Julia Flak z 3g

2.      Pola Grabowska z 3a

3.      Helena Pilichowska z 2c

Kategoria wiekowa kl. 4-6

1.       Jakub Gryglewski z 5c

2.      Aleksandra Ciechanowska z 5a

3.      Maria Sadowska z 4a

Komisja konkursowa postanowiła dodatkowo wyróżnić recytacje 9 uczestników. Wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Wiktorowicz z 1b, Jan Kołdras z 3g, Natalia Maciejewska z 3g, Magdalena Szymańska z 4a, Patrycja Jarmołowicz z 5a, Maja Zielińska z 5a, Stanisław Ciechanowski z 5a, Zofia Guz z 5a, Patrycja Rawska z 6c.

Opiekun konkursu: Julita Nagel

 MIĘDZYNARODOWY KONKURS INTERNETOWY "BÓBR" MIĘDZYNARODOWY KONKURS INTERNETOWY "BÓBR"

Zapraszamy uczniów klas V i VI do udziału w XII edycji konkursu "Bóbr", która odbędzie się 15 XI w godz. 12.00-13.00 w sali komputerowej.

"Bóbr" to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Pod adresem www.bobr.edu.pl znajduje się strona polskiej edycji konkursu. W zakładce „Zadania” znajdują się zadania z lat poprzednich – dla klas V-VI proszę wybrać „Beniamin”.

Uczniowie, którzy chcieliby wziąć udział w konkursie samodzielnie rejestrują się na stronie www.mcourser.pl i w zakładce „Moja szkoła” dołączają do Szkoły Podstawowej nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego. Na podstawie rejestracji będą mogli wziąć udział w konkursie.

Wszelkie pytania uczniowie mogą kierować do p. Barbary Szczeszki na lekcjach zajęć komputerowych.

Koordynator konkursu: Barbara Szczeszka

XIII OLIMPIADA MATEMATYCZNA JUNIORÓW 2017/2018

Zawody pierwszego stopnia OMJ składają się z dwóch niezależnych części.

1. Część korespondencyjna
Zadania tej część można wziąć od nauczyciela matematyki lub pobrać z linku: http://omj.edu.pl/uploads/attachments/1etap17.pdf.
Ich rozwiązania (wszystkich lub część z nich) należny przesłać do Komitetu Okręgowego bezpośrednio lub za pośrednictwem szkolnego koordynatora OMJ p. Sylwia Grzeszczuk do dnia 16 października 2017 r. 

2. Część testowa
W dniu 28 września o godz. 9:00 rano zostanie przeprowadzony test pisemny w szkołach, które zarejestrowały swój udział.
Wynik w zawodach pierwszego stopnia jest suma punktów zdobytych w obu częściach: korespondencyjnej i częściowej.
Uwaga
Nie jest konieczne rozwiązanie wszystkich zadań.Każdy uczeń który weźmie udział w teście lub prześle rozwiązanie przynajmniej jednego zadania z części korespondencyjnej stanie się uczestnikiem Olimpiady i w zależności od uzyskanego wyniku może zostać zakwalifikowany do zawodów drugiego stopnia.

Wszelkie szczegółowe informację dotyczące zawodów znajdują się na stronie Olimpiady: http://omj.edu.pl/

POWODY DLA KTÓRYCH WARTO WYSTARTOWAĆ W OMJ 
1.Zostając finalistą OMJ, możesz kontynuować naukę w dowolnej szkole ponadgimnazjalnej (średniej). Zostaniesz do niej przyjęty z pominięciem standardowej procedury rekrutacyjnej.

2. Próbując swoich sił w OMJ, przygotowujesz się do udziału w Olimpiadzie Matematycznej (OM) w szkole ponadgimnazjalnej.
Sukces w OMJ to przepustka na wymarzony kierunek studiów, nie tylko związany bezpośrednio z matematyką.

3.Udział w teście jest doskonałą okazją do sprawdzenia się w warunkach egzaminu zewnętrznego z matematyki.

plakat_OMJ_2017.pdf

Konkursy przedmiotowe KO

W roku szkolnym 2017/2018 na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzone zostaną konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych z języka polskiego i matematyki.

Konkursy kierowane są do uczniów szczególnie uzdolnionych, wykazujących zainteresowanie związane z wybranym przedmiotem. Zainteresowanych uczniów prosimy o zapoznanie się z zakresem materiału obowiązującym w tym roku.

Z uwagi na krótki okres przeznaczony na przygotowanie się w Zakładce: Nauczanie zamieszczamy projekty programów merytorycznych konkursu polonistycznego i matematycznego.

KONKURSY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/18

l.p.

Nazwa konkursu

Klasy

termin

Nauczyciel odpowiedzialny

1.

Szkolny konkurs plastyczny na logo konkursu krzyżówkowego

1-3

4-7

X 2017

Aleksandra Baron

Sylwia Malska

Magda Zawadzka

2.

Szkolny konkurs recytatorski poezji angielskiej i amerykańskiej

1-3

4-7

X 2017

Anna Kamińska

Sylwia Malska

Magdalena Zawadzka

3.

Warszawska Olimpiada Języka Angielskiego

6-7

XI 2017

Monika Sadowska

Ewa Urbaniak

Anna Kamińska

4.

Szkolny konkurs piosenki angielskiej i amerykańskiej

1-3

4-7

XI 2017

Magdalena Zawadzka

Sylwia Malska

Aleksandra Baron

5.

Szkolny koncert piosenek świątecznych w języku  angielskim

1-3

4-7

XII 2017

Anna Kamińska

Magdalena Zawadzka

Sylwia Malska

6.

Szkolny konkurs - Angielskie dyktando

2-3

4-5

II 2018

Aleksandra Baron

Monika Sadowska

Magdalena Zawadzka

7.

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego - FOX

3-4

5-6

7

II-III 2018

Ewa Urbaniak

Monika Sadowska

Anna kamińska

8.

Warszawski Konkurs Matematyczny w Języku Angielskim - FUN WITH MATHS

6-7

II-III 2018

Ewa Urbaniak

Monika Sadowska

Anna Kamińska

9.

Szkolny konkurs na kartkę wielkanocną w języku angielskim

1-3

III 2018

Magdalena Zawadzka

Aleksandra Baron

Sylwia Malska

10.

Mokotowski Konkurs z Języka Angielskiego – FIRST STEP

3-4

III 2018

Ewa Urbaniak

Monika Sadowska

11.

Międzyszkolne Mistrzostwa w Rozwiązywaniu Angielskich Krzyżówek i Łamigłówek

1

2-3

4-5

6-7

IV 2018

Aleksandra Baron

Monika Sadowska

Ewa Urbaniak

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
  02-762 Warszawa
  ul. Barcelońska 8
  e-mail: sp307wawa@wp.pl
 • 22 842 42 61
  22 842 18 98

Galeria zdjęć