Nawigacja

Zajęcia pozalekcyjne 2015/2016 Ekokącik Koło informatyczne

Po lekcjach

Koło informatyczne

Zajęcia informatyczne prowadzone są

przez mgr Monikę Trzop


 

 

    Uczniowie na zajęciach mogą poszerzać swoją wiedzę zdobytą na lekcjach informatyki, jak też zdobywać nowe umiejętności, poznawać zastosowanie różnych programów.

Program zajęć

 1. Cele kształcenia
  • rozwijanie posługiwania się komputerem i technologią informatyczną;
  • stosowanie komputera w procesie uczenia się;
  • posługiwanie się edytorem graficznym, edytorem tekstowym, arkuszem kalkulacyjnym, Internetem;
  • pozyskiwanie informacji z różnych źródeł i świadome korzystanie z nich;
  • kształtowanie umiejętności planowania pracy.
 2. Cele wychowania
  • poszanowanie cudzej własności intelektualnej i efektów cudzej pracy;
  • wyrabianie nawyku korzystania z komputera w nauce innych przedmiotów;
  • rozwijanie własnych zainteresowań;
  • rozbudzanie ciekawości poznawczej;
  • umiejętność współpracy w zespołach.
 3. Treści nauczania
  • zastosowanie komputera w życiu codziennym;
  • korzystanie z zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin wiedzy;
  • wykonywanie prac graficznych, prostych tekstów i ich formatowanie, prac w arkuszu kalkulacyjnym oraz posługiwanie się Internetem;
  • wyszukiwanie informacji z różnych źródeł i korzystanie z nich;
  • umiejętne planowanie pracy;
  • zwrócenie uwagi na zgodną współpracę w grupach;
  • uświadomienie uczniom ogromu pracy programistów i informatyków oraz potrzeby docenienia jej;
  • pokazanie różnorakich możliwości zastosowania komputera.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
  02-762 Warszawa
  ul. Barcelońska 8
  e-mail: sp307wawa@wp.pl
 • 22 842 42 61
  22 842 18 98

Galeria zdjęć