Nawigacja

Dyrekcja Nauczyciele Dokumenty Baza szkoły Zapisy dzieci do klasy 1 Sekretariat Pedagog Psycholog Reedukator Logopeda Pielęgniarka Pracownicy szkoły Strój szkolny Basen Zasady korzystania z szafek w szatni Dzwonki Ewaluacja zewnętrzna Wyprawka pierwszoklasisty Wyprawka przedszkolaka Opłaty za posiłki 2017/2018 Reforma podręcznikowa Opłaty Legitymacje Ubezpieczenie Sala Integracji Sensorycznej Karta Ucznia Dyżur wakacyjny dla przedszkolaków Pomoc finansowa 2017/2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Przetarg na energię cieplną Lato w mieście 2018 Rodzinny Piknik 2018 Obowiązek informacyjny

Informacje

Lato w mieście 2018

 

Program „Lato w Mieście 2018″

„Lato w Mieście 2018” w Dzielnicy Mokotów odbędzie się w terminie od 25 czerwca do 31 sierpnia 2018 r. Regulamin programu oraz szczegóły dotyczące zapisów podamy w późniejszym terminie.

W wakacyjnych placówkach edukacyjnych uczniowie w wieku od 7 (warunkiem jest posiadanie legitymacji szkolnej, w programie mogą brać udział dzieci sześcioletnie będące uczniami klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018) będą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach: artystycznych, sportowych, edukacyjnych oraz rozrywkowych przygotowanych przez wychowawców. Grupy z wakacyjnych placówek edukacyjnych będą również korzystały z dzielnicowej i miejskiej oferty imprez i zajęć. Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Opłata za posiłki, którą ponoszą rodzice/prawni opiekunowie będzie wynosiła 7,00 zł dziennie. Szczegóły na stronie Urzędy Miasta.

 

W dniach od 8 czerwca do 18 czerwca 2018 r. godz. 15:00 należy potwierdzić wolę uczestniczenia w Programie „Lato w Mieście 2018”, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie karty kwalifikacyjnej i potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat. Potwierdzenie woli jest warunkiem uczestniczenia w Programie.

Wpłat należy dokonywać tylko na rachunek: 85 1030 1508 0000 0005 5080 4018

W treści przelewu należy wpisać: „Opłata za wyżywienie na turnusie wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka”. Brak wniesienia opłaty we wskazanym terminie będzie oznaczał rezygnację z miejsca.

 

 

          

 

Dodatkowe informacje na temat programu:

Magdalena Klepczarek – Wydział Oświaty i Wychowania - koordynator dzielnicowy

tel. 22 44 36 690, mklepczarek@um.warszawa.pl;

Katarzyna Wojdaszka – Wydział Oświaty i Wychowania - koordynator dzielnicowy

tel. 22 44 36 686, kwojdaszka@um.warszawa.pl

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
    02-762 Warszawa
    ul. Barcelońska 8
    e-mail: sp307wawa@wp.pl
  • 22 842 42 61
    22 842 18 98

Galeria zdjęć