Nawigacja

Aktualności Elektroniczny System Rekrutacji Obwód SP 307 Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja

Aktualności

Zebranie dla  rodziców, których dzieci rozpoczną od września 2018 roku edukację przedszkolną w naszej szkole odbędzie się w dniu  5 czerwca 2018 roku o godzinie 18.00 w stołówce szkolnej.

 

Zebranie dla rodziców, których dzieci rozpoczną naukę w pierwszej klasie w roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 roku o godzinie 18.00 w stołówce szkolnej.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

Rekrutacja do klas 1

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35) dziecko, które w roku szkolnym 2017/2018 realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza w terminie do 1 marca 2018 r. – w tym przypadku dziecko nie bierze udziału w rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2018/2019.

Poniżej został zamieszczony też druk zgłoszenia dla dzieci obwodowych z oddziałów przedszkolnych, których rodzice będą chcieli potwierdzić kontynuację edukacji w klasie I w szkole, do której aktualnie uczęszcza dziecko.

zgloszenie_dziecka_do_klasy_pierwszej_w_obwodowej_szkole_podstawowej.pdf

potwierdzanie_woli_zapisu_do_kl_I dziecka spoza rejonu.doc

harmonogram_rekrutacji_do_klas_I.doc

kryteria_rekrutacji_do_klas_pierwszych_szkol_podstawowych.docx

zasady_przyjec_do_klas_pierwszych_2018.doc

 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

harmonogram rekrutacji do przedszkoli.doc

zasady_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych(1).doc

kryteria_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych.doc

organizacja_oddzialow_przedszkolnych(1).doc

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
    02-762 Warszawa
    ul. Barcelońska 8
    e-mail: sp307wawa@wp.pl
  • 22 842 42 61
    22 842 18 98

Galeria zdjęć