Nawigacja

Informatyka

Aktualności

 

     

KONKURS INFORMATYCZNY LOGIA

 

 1. Przedmiotowy Konkurs Informatyczny LOGIA dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i Przedmiotowy Konkurs Informatyczny LOGIA dla uczniów klas III oddziałów gimnazjalnych są konkursami przedmiotowymi Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
 2. Konkursy obejmują i poszerzają treści podstawy programowej przedmiotu informatyka odpowiednio w szkole podstawowej i gimnazjum.
 3. Każdy konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu testu dotyczącego treści zawartych w podstawie programowej przedmiotu informatyka w szkole podstawowej i zadań algorytmicznych z zakresu grafiki, definiowania funkcji, przetwarzania napisów oraz przetwarzania list jednopoziomowych i wielopoziomowych w wybranym przez uczestnika języku programowania (Logo lub Python).

PLANOWANE TERMINY

Etap

Zadania

Logia SP

I (szkolny)

Rozwiązywanie testu z ogólnej wiedzy informatycznej i algorytmicznych zadań konkursowych z zakresu grafiki oraz definiowania funkcji liczbowych.

od 16.10.2018 do 6.11.2018
godz. 14.00

II (rejonowy)

Rozwiązywanie algorytmicznych zadań konkursowych z zakresu grafiki, definiowania funkcji, przetwarzania napisów oraz przetwarzania list jednopoziomowych.

23.01.2019
godz. 11.00

III (wojewódzki)

Rozwiązywanie algorytmicznych zadań konkursowych z zakresu grafiki, definiowania funkcji, przetwarzania napisów oraz przetwarzania list jednopoziomowych i wielopoziomowych.

13 marca 2019
godz. 11.00

 

Program merytoryczny

1.      Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych.

2.      Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

3.      Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informacji i ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia społecznego, ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego i innych. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu.

4.      Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji.

5.      Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera: układanie i programowanie algorytmów.

6.      Rozwiązywanie algorytmicznych zadań konkursowych z zakresu grafiki oraz definiowania funkcji liczbowych.

7.      Rozwiązywanie algorytmicznych zadań konkursowych z zakresu grafiki, definiowania funkcji, przetwarzania napisów oraz przetwarzania list jednopoziomowych.

8.      Rozwiązywanie algorytmicznych zadań konkursowych z zakresu grafiki, definiowania funkcji, przetwarzania napisów oraz przetwarzania list jednopoziomowych i wielopoziomowych.

 

Etap I konkursu obejmuje punkty 1-6.

Etap II konkursu obejmuje punkty 4-7.

Etap III konkursu obejmuje punkty 4-6 i 8.

 

Wykaz literatury

1.      Zanurkuj w Pythonie - Wikibooks, biblioteka wolnych podręczników, http://pl.wikibooks.org/wiki/Zanurkuj_w_Pythonie

2.      Platforma edukacyjna OEIiZK, http://programowanie.oeiizk.edu.pl

3.      Platforma edukacyjna OEIiZK, http://python.oeiizk.edu.pl

4.      Zbiór zadań na stronie konkursu miniLOGIA http://minilogia.oeiizk.waw.pl

5.      Zbiór zadań na stronie konkursu LOGIA http://logia.oeiizk.waw.pl

6.      Dokumentacja języka Python http://docs.python.org/3/

7.      Dokumentacja modułu Turtle języka Python http://docs.python.org/3.7/library/turtle.html

 

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do szkolnego koordynatora: Barbary Szczeszki

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
  02-762 Warszawa
  ul. Barcelońska 8
  e-mail: sp307wawa@wp.pl
 • 22 842 42 61
  22 842 18 98

Galeria zdjęć