Nawigacja

Strony przedmiotu Doradztwo zawodowe

O przedmiocie

Założenia programowe


 • Informacje dotyczące treści i tematyki zajęć  Doradztwa Zawodowego

  Założenia programu:
   
  Opracowany Program zajęć doradztwa zawodowego jest spójny z obowiązującym w szkole Wewnątrzszkolnym Systemem Doradztwa Zawodowego. Zakłada, że wybór zawodu jest procesem długofalowym i wynikającym z predyspozycji, doświadczeń oraz decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia człowieka.  Na wybór zawodu maja wpływ różne czynniki: wyznawane wartości, wiedza o samym sobie, wiedza na temat różnorodnych zawodów, ścieżek edukacyjnych oraz potrzeby i sytuacja na rynku pracy. Bardzo ważne jest planowe i systematyczne realizowanie działań z zakresu doradztwa zawodowego od najmłodszych lat szkolnych, aby przygotować uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

  Cele ogólne programu:
   
  Głównym celem programu jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego wyboru dalszej ścieżki kształcenia i później wykonywanego zawodu. Zakłada to konieczność kształcenia w uczniach konkretnych umiejętności niezbędnych w różnych rolach zawodowych i społecznych.
  Celem doradztwa edukacyjno – zawodowego w klasie VII jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania własnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej przy wsparciu doradcy zawodowego.
   
  Program zawiera cele ogólne:
  - poznanie samego siebie, swoich mocnych i słabych stron, kształtowanie umiejętności samooceny,
  - przygotowanie do świadomego wyboru szkoły, a następnie zawodu zgodnie z własnymi zainteresowaniami i możliwościami,
  - przekazanie informacji na temat różnych zawodów i profesji,
  - analizę informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy,
  - rozwijanie umiejętności efektywnego uczenia się, poszerzania zainteresowań, rozwijanie umiejętności uczenia się przez całe życie,
  - kształtowanie szacunku do pracy,
  - kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji, komunikacji, odpowiedzialności za powierzone zadanie i pracy w zespole,
  - budowanie w uczniach pozytywnych postaw wobec kształcenia zawodowego,
  - przekazanie uczniom informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi.
   
   
   
  20.09.2017 12:20 | więcej »

Informacje

Nauczyciel prowadzący: Magdalena Sobiech

Spis treści

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
  02-762 Warszawa
  ul. Barcelońska 8
  e-mail: sp307wawa@wp.pl
 • 22 842 42 61
  22 842 18 98

Galeria zdjęć