Nawigacja

 • Egzamin ósmoklasisty - wyniki i odbiór zaświadczeń

  Po odbiór zaświadczeń i wyników z egzaminu ósmoklasisty zapraszamy do szkoły w dniach:

  - 31 lipca (piątek) w godzinach 13-16,

  - 3 sierpnia (poniedziałek) w godzinach 9-15,

  - 4 sierpnia (wtorek) w godzinach 9-14.

  Przypominamy, że indywidualne wyniki egzaminu ósmolklasisty będą dostępne w systemie ZIU (SIOEO) 31 lipca 2020 od godz. 10.00. Kody dostępu zostały wysłane rodzicom poprzez Librus.

 • Sportowiec Roku

  25.06.2020

  W tym roku szkolnym tytuł Sportowca Roku za osiągnięcia sportowe uzyskali trzej uczniowie: Mikołaj Naczas z 7c, Igor Świderski z 7c i Jakub Bandurski z 7d. Gratulujemy i zapraszamy chłopców na ceremonię wręczenia nagrody 26.06 o godz. 9:00 do sali gimnastycznej.

 • 26 czerwca - zakończenie roku szkolnego

  23.06.2020

  W tym roku, ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii, nie będziemy mogli zorganizować tradycyjnych uroczystych akademii dla wszystkich klas.

  Dla uczniów, którzy chcą osobiście odebrać świadectwo, planujemy krótkie spotkania z wychowawcami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (dezynfekcja rąk, maseczki i dystans społeczny).

  26 czerwca o 9:00 w sali gimnastycznej wręczone zostaną świadectwa ukończenia szkoły uczniom z klas 8, a o 11:00 na spotkaniach z wychowawcami – uczniom z klas 3:

  Klasa 3a – korytarz II p. koło sali 12 – wejście do szkoły przez boisko i patio

  Klasa 3b – sala gimnastyczna – wejście przez basen szkolny

  Klasa 3c – korytarz I p. koło sali 36 - wejście do szkoły przez boisko i patio

  Klasa 3d – korytarz I p. koło Sali 28 – wejście główne, schodami k. stołówki

  Klasa 3e – korytarz II p. koło Sali 3 - wejście główne, schodami k. stołówki

  Rodziców prosimy o niewchodzenie do budynku szkoły.

  Pozostałe klasy, jeżeli będą warunki pogodowe sprzyjające, świadectwa szkolne od wychowawców odbierać będą także w piątek 26.06.2020 na świeżym powietrzu – na boisku lub przed szkołą (bez wchodzenia do budynku) według następującego grafiku:

  Godz. 10:00 - na boisku szkolnym – klasy 1

  Godz. 11:00 - na boisku szkolnym – klasy 2

  Godz. 12:00 - na boisku szkolnym – klasy 5

  Godz. 13:00 - na boisku szkolnym – klasy 6

  Godz. 13:00 – przed szkołą – klasy 4a i 4b

  Godz. 14:00 – przed szkoła – klasa 4c

  Godz. 14:00 – na boisku szkolnym – klasy 7a, 7b, 7d

  Klasa 7c spotyka się z wychowawcą o 13:00 na korytarzu I piętra przy pokoju nauczycielskim.

  Jeżeli warunki pogodowe będą niesprzyjające, wówczas zorganizowane zostaną takie spotkania w następnym tygodniu według grafiku opublikowanego w piątek.

  Przypominamy, że uczniów obowiązują maseczki.

  Świadectwa, które nie zostaną odebrane w dniu zakończenia roku szkolnego, można będzie odbierać w czasie wakacji.

 • Bezpieczne wakacje

  23.06.2020

  Uczniowie z klas 1-3 oraz ze starszych klas wzięli udział w akcji "Bezpieczne wakacje". Dzieci wykonały prace plastyczne pt. Bezpieczne wakacje na wsi, w mieście, w górach, nad wodą. 

  Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w akcji. Najlepsze i najciekawsze prace zostały dodane do galerii: Bezpieczne wakacje.

 • 12 czerwca 2020

  Informujemy, że w piątek 12 czerwca sekretariat szkoły będzie nieczynny.

 • Zapisy na "Lato w mieście"

  Od poniedziałku, 8 czerwca, ruszają zapisy na Warszawską Akcję „Lato w Mieście”. W okresie wakacji warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy będą mieli zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej. Szczególy na temat akcji znajdują się na stronie:

   http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/zapisz-swoje-dziecko-na-lato-w-mie-cie

  Zapisy na „Lato w Mieście” 2020 rozpoczną się 8 czerwca i potrwają do 14 czerwca. Zapisywać się można pod adresem www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl.

 • Konsultacje indywidualne dla klas 4-8

  W przypadku chęci skorzystania z konsultacji organizowanych na terenie szkoły prosimy o przyniesienie przez dziecko podpisanej przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na udział w nich.

  Przypominamy o konieczności zapoznania się z procedurami obowiązującymi w czasie konsultacji odbywającymi się na terenie szkoły.

 • 03.06.2020

  W zakładce: Egzamin ósmoklasisty zostały zamieszczone Informacje dla uczniów i rodziców na temat procedur obowiązujących w czasie egzaminu dla klas 8 w czerwcu 2020.

 • Ważne bieżące informacje

  27.05.2020

  Na stronie szkoły w zakładce: Informacje - Szkoła w okresie COVID-19 zamieszczone są procedury dotyczące organizacji konsultacji dla klas 8 i 4-7, zwrotu książek do biblioteki oraz wytyczne MEN, CKE i GIS w sprawie organizacji egzaminu ósmoklasisty. Prosimy o zapoznanie się z materiałem.

 • Listy dzieci przyjętych do klasy 1

  22.05.2020

  Publikujemy listy dzieci przyjętych do klasy 1 w roku szkolnym 2020/2021.

  Lista_dzieci_przyjetych_-_klasa_1_strona_1_z_2.pdf

  Lista_dzieci_przyjetych_-_klasa_1_strona_2_z_2.pdf

 • Zajęcia rewalidacyjne

  21.05.2020

  Od 25 maja 2020 r. na terenie szkoły będą odbywać się zajęcia rewalidacyjne dla uczniów, których rodzice zadeklarowali chęć udziału dziecka w takich zajęciach. Szczegóły w zakładce: Informacje - Szkoła w okresie COVID-19.

 • Konsultacje dla klas 8

  21.05.2020

  Od 25 maja 2020 r. na terenie szkoły odbywać się będą konsultacje dla tych uczniów klas 8, których rodzice zgłosili potrzebę udziału dziecka w takich zajęciach. Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami i harmonogramem spotkań - zakladka: Informacje - Szkoła w czasie COVID-19.

  Informujemy jednocześnie, że przygotowania do egzaminu dla calej klasy będą odbywać się na zajęciach prowadzonych online i offline.

 • Opieka świetlicy dla klas 1-3

  21.05.2020

  Od dnia 25 maja 2020 r. uczniowie z klas 1-3 mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych organizowanych w świetlicy w Szkole Podstawowej nr 307 w Warszawie.

  Świetlica szkolna będzie funkcjonować w godz. 7.00-17.30.

  Prosimy zapoznać się z obowiązującymi procedurami. Szczegóły w zakładce: Informacje - Szkoła w okresie COVID-19.

 • Informacje o opiece nad dziećmi

  15.05.2020

  Informujemy, że zgodnie z wytycznymi rządu i organu prowadzącego, od 18 maja 2020 r. w naszej szkole funkcjonować będzie jedynie opieka dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Szczegóły w zakładce: Informacje.

  Opieka dla dzieci z klas 1-3, zgodnie z poleceniem MEN, planowana jest dopiero od 25 maja 2020 r. Szczegółowe informacje przekazane zostaną wkrótce.

 • Wznowienie opieki w oddziale przedszkolnym

  14.05.2020

  Od poniedziałku 18.05.2020 r. zacznie funkcjonować w godzinach 7:00 - 17:00 oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 307 przy ul. Barcelońskiej 8. 

  Zgodnie z wytycznymi  Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. zostały sporządzone zasady, które będą obowiązywać w placówce. Rodziców prosimy o zapoznanie się z zasadami i procedurami obowiązującymi w szkole. Szczegóły w zakładce: Informacje.                                                           

  Zasady_dla_rodzicow.pdf

  Organizacja_opieki_COVID-19.pdf

  PROCEDURA_PRZYPROWADZANIA_DZIECI_DO_PLACOWKI_PODCZAS_PANDEMII.pdf

  PROCEDURA_ODBIERANIA_DZIECI_Z_PLACOWKI_PODCZAS_PANDEMII.pdf

  Pomiar_temperatury_ciala.pdf

 • Zasady wypożyczania i zwrotu książek z biblioteki szkolnej

  Drodzy Czytelnicy,

  od poniedziałku 18 maja będzie można zwrócić i wypożyczyć książki.

  ZGODNIE  Z  REKOMENDACJĄ BIBLIOTEKI NARODOWEJ (dotyczącą okresu kwarantanny dla książek) przygotowaliśmy zasady bezpieczeństwa zwrotu i wypożyczeń:

  1.   Osoby, chcące tylko dokonać zwrotu książek uprzejmie prosimy o pozostawienie ich na portierni. Zwrócone zbiory będą ściągnięte z konta Czytelnika następnego dnia.

  2.   Zwrócone książki odkładane są na 3-dniową kwarantannę, po której wracają do księgozbioru.

  3.   Warunkiem wypożyczenia książek jest ich wcześniejsze- do godz. 12.00 zamówienie online poprzez Librusa, pisząc do nauczyciela bibliotekarza- Marii Jaczun lub telefonicznie 22 842 42 61 wew. 24.

  4.   Zamówienia będą realizowane od godz. 12.00-14.00.

  5.   Książki zamówione będzie można odebrać na portierni następnego dnia w godz. 8.00-14.00.

  6.   Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi.

  Link do komunikatu Biblioteki Narodowej

   

 • Listy dzieci przyjętych do klasy 1 i oddziału przedszkolnego

  12.05.2020

  Ogłoszone zostały listy dzieci zakwalifikowanych do klasy 1 i oddziału przedszkolnego przy naszej szkole.

 • Akcja "Podziękuj pracownikom Służby Zdrowia

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Akcja "Podziękuj pracownikom Służby Zdrowia.

  Dziękujemy uczniom, którzy wzięli udział w akcji "Podziękuj wszystkim Pracownikom Służby Zdrowia".

 • Informacja

  05.05.2020

  Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 307 wraz oddziałem przedszkolnym nadal pozostają zamknięte. O terminie rozpoczęcia zajęć opiekuńczych dla przedszkolaków będziemy informować.

 • Zgłoszenie chęci skorzystania z opieki w oddziale przedszkolnym w trakcie trwania epidemii

  05.05.2020

  Szanowni Państwo,

  w związku z planowanym wznowieniem od 18 maja 2020 r. pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prosimy o wypełnienie ankiety skierowanej do rodziców, dotyczącej chęci skorzystania z opieki przedszkolnej w trakcie trwania epidemii COVID-19.

  Skan wypełnionej i podpisanej przez rodziców ankiety proszę wysłać na adres: sp307wawa@wp.pl

  lub wydrukowaną i podpisaną przez rodziców przynieść do sekretariatu szkoły w terminie do 6 maja do godziny 10:00.

  ankieta1.docx​​​​​​​

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
  02-762 Warszawa
  ul. Barcelońska 8
  e-mail: sp307wawa@wp.pl
 • 22 842 42 61
  22 842 18 98

Galeria zdjęć